Tydzień w pigułce

04 Czerwca 2018, 9:00 kalendarz

W tym tygodniu, podczas posiedzenia Sejmu zaprezentowane zostanie sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Porządek obrad może być rozszerzony o sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

We wtorek zbierze się Komisja ds. Kontroli Państwowej. Podczas komisji rozpatrzona zostanie Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli tworzenia map potrzeb zdrowotnych

Tego samego dnia, zostanie zwołana Komisja Zdrowia. W planach komisji jest rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W senacie zbierze się Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Zdrowia, w planie posiedzenia komisji jest pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

W środę, ponownie zbierze się Komisja Zdrowia, podczas której Minister Zdrowia przekaże informację na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali).

 

W czwartek zbierze się podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Jej zadaniem m. in. będzie rozpatrzenie informacji Pełnomocnika ds. organizacji systemu administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, na temat stanu realizacji zadań związanych z tworzeniem Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.

 

Również w czwartek podczas Komisji Zdrowia, Minister Zdrowia przedstawi informację na temat onkologii i hematologii dziecięcej.
 
JK
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz