Wiceminister zdrowia pożegna się ze stanowiskiem?

04 Czerwca 2018, 11:18 Ministerstwo Zdrowia

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, ze stanowiskiem w resorcie zdrowia pożegna się prawdopodobnie jeden z wiceministrów. O kogo chodzi?

Z naszych informacji wynika, że chodzi o Katarzynę Głowalę. Na temat jej dymisji spekulowano już wcześniej, zwłaszcza gdy premier Mateusz Morawiecki dokonywał przeglądu w rządzie. Ale odwołano wtedy dwie inne osoby z kierownictwa.

Zobacz: M. Tombarkiewicz i P. Gryza wśród odwołanych wiceministrów

W zeszłym tygodniu sprawa jednak powróciła. 
W piątek przed południem poprosiliśmy MZ o komentarz w tej sprawie - gdy tylko dostaniemy oficjalną odpowiedź dodatkowo Państwa poinformujemy. 

Katarzyna Głowala została wiceministrem wraz z rozpoczęciem pracy z resorcie zdrowia przez Konstantego Radziwiłła. 

Wykonuje w imieniu ministra zdrowia obowiązki i uprawnienia z zakresu finansów publicznych oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową i nad realizacją budżetu państwa w części 46 – Zdrowie.

Zapewnia funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowuje plan działalności na kolejny rok, sporządza sprawozdania z wykonania planu działalności i składa oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. Uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych jej zadań.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

  1. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
  2. Departament Polityki Zdrowotnej,
  3. Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego

AK

Polecamy również: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz