Fizjoterapeuci: jest już projekt o praktyce zawodowej

04 Czerwca 2018, 14:12 fizjoterapeuta rehabilitacja masażysta

Umożliwienie wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach praktyki zawodowej - zakłada projekt nowelizacji ustawy skierowany w poniedziałek przez ministerstwo zdrowia do konsultacji społecznych. Obecnie fizjoterapeuci mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach działalności gospodarczej zwykłej.

Resort zdrowia chce rozwiązać kwestię braku możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach praktyki zawodowej.

W obecnym stanie prawnym fizjoterapeuci mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach działalności gospodarczej zwykłej. Natomiast zgodnie z przepisami obowiązującej od dnia 31 maja 2016 r. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505), zostały wprowadzone regulacje określające zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Wraz z jej wejściem w życie fizjoterapeuci stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom wykonywania zawodu, które są zbliżone do zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek i położnych.

Jednak w części uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania zawodu fizjoterapeuty uregulowania te zawierają rozwiązania mniej korzystne w porównaniu z wyżej wymienionymi samodzielnymi zawodami medycznymi. Dotyczy to braku możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej.

Sytuacja jest niekorzystna dla fizjoterapeutów, których znaczna część udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania albo w zakładzie leczniczym innego podmiotu leczniczego.

Dlatego MZ przygotowało nowelizację ustawy w tym zakresie. Planuje, że zostanie ona przyjęta przez rząd w III kwartale roku.

Zgodnie z dokumentami przesłanymi przez MZ, w nowelizacji będzie umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej przez odpowiednią zmianę przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz innych ustaw – w niezbędnym zakresie.

MZ podkreśliło, że projekt był wstępnie konsultowany z Krajową Izbą Fizjoterapeutów.

Jak czytamy w uzasadnieniu, umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej, ułatwi i uprości wykonywanie przez nich działalności gospodarczej, a tym samym zwiększy się podaż usług (świadczeń zdrowotnych) z zakresu fizjoterapii, co korzystnie wpłynie na stan zdrowia całej populacji.

AK

Polecamy również:

Ważne zmiany dla fizjoterapeutów! Rząd zmieni przepisy

Fizjoterapeuci: zmiana w zarządzie KIF

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz