Endoprotezoplastyka: ciekawy raport NFZ za 2017 r.

06 Czerwca 2018, 10:39 operacja szpital

NFZ chce przeznaczyć znów dodatkowe środki na skrócenie kolejek do endoprotezoplastyki. Wiemy, w których szpitalach wykonywano w 2017 r. najwięcej endoprotezoplastyk, a więc gdzie zespół może mieć największą wprawę w takich operacjach. Co ważne, spada liczba szpitali, gdzie takie operacje, w ramach kontraktu z Funduszem, robi się rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

Wszczepia ponad 300 placówek

W 2017 r. świadczenia endoprotezoplastyki stawowej realizowane były na podstawie umów z NFZ przez 314 świadczeniodawców. W ramach tych umów: 308 świadczeniodawców wszczepiało endoprotezy stawu biodrowego, 283 stawu kolanowego, 101 stawu ramiennego, 57 stawu łokciowego, 58 innego stawu. 

85,5 tys. operacji - znaczny wzrost

Endoprotezoplastyka w 2017 r.

Od 2005 r. obserwujemy stały wzrost rocznej wartości świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w ramach umów z NFZ. W 2017 r. wykonano o około 181 proc. świadczeń więcej niż w 2005 r. W ciągu ostatnich 13 lat liczba zrealizowanych endoprotezoplastyk stawu kolanowego wzrosła z 4072 do 27653, a endoprotezoplastyk stawu biodrowego z 26 091 do 56 688.

W 2017 r. w całym kraju wykonano 85 488 endoprotezoplastyk stawowych, z czego:

56 688 endoprotezoplastyk stawu biodrowego:
47 776 endoprotez całkowitych,
10 249 endoprotez częściowych,
663 zabiegi rewizyjne bez wymiany elementów wszczepu;

27 653 endoprotezoplastyki stawu kolanowego:
25 425 endoprotezoplastyk całkowitych,
1 966 endoprotezoplastyk częściowych,
262 zabiegi rewizyjne bez wymiany elementów wszczepu;

707 endoprotezoplastyk stawu ramiennego;
189 endoprotezoplastyk stawu łokciowego;
251 endoprotezoplastyk innego stawu.

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
Ważną kwestią przy wyborze placówki jest to, żeby operacje były wykonywane w niej często i zespół miał w nich wprawę. 

W skali kraju największą liczbę świadczeń zrealizowały następujące ośrodki:
1) Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku – 2103 świadczenia,
2) Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich – 1421 świadczeń,
3) Szpital M. Kopernika w Gdańsku – 827 świadczeń.
4) Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 820 świadczeń,
5) Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie Jeziorna – 671 świadczeń.
Najliczniejszą grupę, liczącą 163 świadczeniodawców, stanowili świadczeniodawcy, którzy w ciągu roku wykonali powyżej 150 endoprotezoplastyk stawu biodrowego. Mniej niż 25 endoprotezoplastyk stawu biodrowego zrealizowało 19 świadczeniodawców.

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego

Największą liczbę świadczeń tego typu zrealizowały ośrodki:
1) Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku – 776 świadczeń,
2) Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 626 świadczeń,
3) Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie – 540 świadczeń,
4) Szpital im. M.Kopernika w Gdańsku – 406 świadczeń,
5) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Ślaskich – 359 świadczeń.

Migracje pacjentów 

Z raportu NFZ wynika też m.in., że migracje pacjentów do ośrodków z innych województw, w przypadku tej procedury sięgają kilkunastu procent. Prawie 16% wszystkich zabiegów przeprowadzonych na Mazowszu i 34% wszystkich zabiegów przeprowadzonych w województwie świętokrzyskim było wykonanych pacjentom spoza tego województwa.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz