Kiedy poznamy nowego prezesa NFZ? Dziś i jutro rozmowy z kandydatami

05 Czerwca 2018, 9:29 NFZ

We wtorek i środę odbędą się rozmowy z kandydatami na stanowisko Prezesa NFZ. Do ogłoszonego w połowie maja konkursu zakwalifikowały się trzy osoby.


Rzecznik MZ Krzysztof Jakubiak poinformował w rozmowie z portalem politykazdrowotna.com, że we wtorek i środę zaplanowano rozmowy z kandydatami.

Termin składania dokumentów upłynął 25 maja. W ramach ogłoszonego naboru wpłynęła również jedna kandydatura już po terminie. 

Obecnie p.o. prezesa Funduszu jest Andrzej Jacyna.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych premier na wniosek ministra zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady NFZ, powołuje prezesa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Kandydat na stanowisko prezesa Funduszu powinien mieć wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, medycyny, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania, mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych.

Kandydować nie może osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat musi mieć kompetencje kierownicze i co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym, oraz wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z przepisami prezes Funduszu nie może być jednocześnie m.in. członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, pracownikiem oddziału wojewódzkiego Funduszu, świadczeniodawcą, właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne, posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami.

AK

Polecamy również:

Pozostałe zmiany kadrowe w tym tygodniu:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz