Dzień w pigułce

05 Czerwca 2018, 8:50 kalendarz

Dzisiaj, o godz. 13.30, w Senacie zbierze się Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Zdrowia, w planie posiedzenia komisji jest pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

O godz. 11.00, w Sejmie,  zbierze się Komisja ds. Kontroli Państwowej. Podczas komisji rozpatrzona zostanie Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli tworzenia map potrzeb zdrowotnych

O 11.10, w Sejmie, zbierze się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Tematem do rozpatrywania, będzie m. in. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

O godzinie 15.00, w Sejmie, zbierze się również Komisja Zdrowia, podczas której rozpatrzone zostanie sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej, o projekcie zmiany ustawy o zawodach lekarza, lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

JK

Polecamy również:


 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz