Mamy nowego wiceministra zdrowia: S. Gadomski zastąpił K. Głowalę

05 Czerwca 2018, 11:30 Sławomir Gadomski Łukasz Szumowski
Potwierdziły się wczorajsze informacje Polityki Zdrowotnej o zmianie w kierownictwie MZ. Wiceminister Katarzynę Głowalę zastąpił dziś Sławomir Gadomski. Dziś otrzymał powołanie od ministra zdrowia. 

O planowanej zmianie informowaliśmy wczoraj: Wiceminister zdrowia pożegna się ze stanowiskiem?

Nowy wiceminister zajmował się finansami w warszawskim Centrum Onkologii, pracował też w przeszłości w Grupie PZU.

Jest ekspertem z dziedzinie zarządzania i bankowości.

Nowy wiceminister w imieniu ministra zdrowia wykonuje obowiązki i uprawnienia z zakresu finansów publicznych oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową i nad realizacją budżetu państwa w części 46 – Zdrowie.

Zapewnia funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowuje plan działalności na kolejny rok, sporządza sprawozdania z wykonania planu działalności i składa oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. Uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych jej zadań.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

  1. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
  2. Departament Polityki Zdrowotnej,
  3. Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego

AK
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz