Król: poprawiamy na bieżąco system tworzenia map potrzeb zdrowotnych

05 Czerwca 2018, 13:27 dane dokumenty raport

Poprawiamy na bieżąco system tworzenia map potrzeb zdrowotnych - przekonywał we wtorek na sejmowej komisji kontroli wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Komisja zapoznała się z raportem NIK na temat map, z którego wynika, że są one opracowywane w oparciu o szereg nierzetelnych danych.


Dyrektor departamentu zdrowia NIK Piotr Wasilewski przedstawił wyniki kontroli, która objęła okres od 2014 do połowy 2017 r. - Dotychczas opublikowane mapy zawierały szereg nierzetelnych danych dotyczących zjawisk epidemiologicznych oraz zasobów systemu ochrony zdrowia, co obniżało ich przydatność jako narzędzia wspierającego podejmowanie kluczowych decyzji, w tym zakresu inwestycji - mówił Wasilewski.

Dodał, że przyczyną jest nieaktualność i niekompletność danych w niektórych istniejących rejestrach.
Ponadto raport NIK wskazał, że NIZP-PZH nie monitorował aktualności map i nie przekazywał do ministerstwa zdrowia informacji na ten temat, zaś resort o takie dane się nie upominał.


Wasilewski przypomniał, że w Polsce dostęp do świadczeń jest nierównomierny na terenie kraju, a świadczeniodawcy dokonują inwestycji bez rozpoznania potrzeb zdrowotnych. Narzędziem racjonalizacji mają stać się właśnie mapy potrzeb zdrowotnych. Pisaliśmy więcej na temat raportu tutaj


Kolejne mapy coraz lepsze


Wiceminister zdrowia przekonywał, że kolejne publikowane niedawno mapy, których nie objęła kontrola, zawierają bardziej aktualne dane i wiele elementów poprawy. Jak podkreślał, że nie zgadza się z totalną krytyką i wskazywał, że ogólna ocena NIK była pozytywna.


Wiceminister Król przypomniał, że dotychczas ministerstwo przygotowało i opublikowało 790 map, w tym mapy dla całego kraju i dla poszczególnych regionów. - Etap po etapie poprawiamy dane i kolejne mapy zawierają coraz bardziej aktualne dane - przekonywał Król. - Zgadzamy się z kontrolerami NIK, że jakość tych danych wymaga poprawy - dodał i jednocześnie zaznaczył, że resort już widzi poprawę jakości danych.


- My ten system poprawiamy na bieżąco - zapewniał. Dodał, że opublikowane już mapy będą aktualizowane cyklicznie.


Jak wyjaśniał problem z rzetelnością np. danych dotyczących zakażeń wewnątrzszpitalnych wynika z niedoskonałości systemu sprawozdawczości. Król zapowiedział, że ministerstwo szuka nowych źródeł pozyskiwania danych np. danych zbieranych w POZ dotyczących zachorowalności, do których będzie dostęp na bieżąco. MZ rozważa także wprowadzenie zmian w systemie weryfikacji zgonów.


Zapewniał, że mapy są już narzędziem pomocy dla regionów.


Posłowie zgłaszali wątpliwości dotyczące przydatności map przy planowaniu inwestycji i dostosowaniu dostępności świadczeń do potrzeb pacjentów. Dopytywali również o instrumenty kontroli nad placówkami, które sprawozdają dane.


AK


Polecamy również:

Kolejne mapy potrzeb zdrowotnych na stronie MZ

NIK:mapy potrzeb zdrowotnych do poprawki

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz