Podkomisja ponownie zajmie się projektem dot. tajemnicy lekarskiej

05 Czerwca 2018, 16:35 dane dokumenty lekarz analiza kardiolog serce

Z powodu licznych uwag Rzecznika Praw Pacjenta zgłoszonych we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia do projektu nowelizacji, który przewiduje zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej, dokumentem ponownie zajmie się podkomisja.


Sejmowa komisja zdrowia rozpatrywała sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Projekt przygotowała sejmowa komisja ds. petycji w odpowiedzi na petycję skierowaną do Sejmu RP przez Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców. Celem projektowanej ustawy jest zmiana przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Co przewiduje projekt

W aktualnym stanie prawnym dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta mają osoby upoważnione przez niego za życia oraz przedstawiciel ustawowy. Projektowana ustawa zawiera propozycję, aby taki dostęp miały, tak jak dotychczas, osoby wskazane przez pacjenta za życia oraz osoby bliskie za zgodą sądu, przy czym pacjent mógłby zgłosić za życia sprzeciw wobec możliwości takiego dostępu przez osobę lub osoby bliskie.

Ponadto projekt likwiduje możliwość blokady dostępu na podstawie decyzji innej osoby bliskiej. Ponadto projektowana ustawa nieznacznie rozszerza katalog osób bliskich, dołączając do tego grona rodzeństwo zmarłego pacjenta (rodzeństwo to drugi stopień pokrewieństwa, ale linia boczna).

RPP zgłasza zastrzeżenia


Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz zgłosił zastrzeżenia do projektu. Dotyczyły one m.in. przesłanek, które mogą być podstawą do podważenia sprzeciwu pacjenta na udostępnienie osobom bliskim informacji po jego śmierci. Chodzi o przypadek dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania ze względu na zgon pacjenta, a także zagrożenie zdrowia i życia osoby bliskiej.


- Pacjent ma prawo do tego, aby ukrywać przed innymi na co chorował (...) Pacjent nie wyraża takiego sprzeciwu od tak sobie, ale zwykle jest to bardzo przemyślana decyzja - mówił przedstawiciel biura RPP. Zdaniem RPP, negowanie woli pacjenta nie powinno mieć miejsca.


Inne zgłaszane wątpliwości dotyczyły m.in. doprecyzowania definicji osoby bliskiej.


Wątpliwości rozstrzygnie podkomisja


Przewodniczący komisji Bartosz Arłukowicz oraz poseł Tomasz Latos dopytywali dlaczego Rzecznik nie zgłosił tak licznych wątpliwości podczas prac podkomisji. Arłukowicz podkreślał, że prace w podkomisji trwały kilka miesięcy i był wówczas czas na zgaszanie zastrzeżeń.

Tymczasem przedstawiciel RPP tłumaczył, że zastrzeżenia są wynikiem szerokich analiz i konsultacji, które wymagały czasu.

Arłukowicz zaproponował, aby podkomisja ponownie zajęła się projektem i przeanalizowała uwagi zgłoszone przez Rzecznika.


AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz