Środa w pigułce

06 Czerwca 2018, 8:50 kalendarz

Podczas dzisiejszych obrad Sejmu przewidziano sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. 

O 12.30 w Sejmie, zbierze się Komisja Zdrowia, podczas której Minister Zdrowia przekaże informację na temat skutków i efektów wprowadzenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali).

O godz. 14.30, również w Sejmie, zbierze się podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. Celem spotkania jest rozpatrzenie informacji na temat funkcjonowania opieki onkologicznej w Polsce oraz "wyzwania i kierunki działań w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, z uwzględnieniem wniosków z realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych".

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz