Gdy pacjent nie przyjdzie na wizytę, opłata bez VAT

06 Czerwca 2018, 12:14 kasa pieniądze

Przychodnie borykają się z problemem pacjentów nie zgłaszających się na wizyty. Serwisy internetowe oferujące rezerwację wizyt mają m.in. funkcję pobierania rodzaju zaliczki. Czy jeśli wizyta nie dojdzie do skutku, od kwoty tej poradnia powinna zapłacić VAT? Jest interpretacja podatkowa. 

"W sytuacji, gdy pacjent stawi się w przychodni w zarezerwowanym terminie i odbędzie umówioną wizytę u danego specjalisty, usługi jakie zamierza świadczyć Wnioskodawca stanowić będą usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, i tym samym będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Natomiast, w sytuacji gdy pacjent nie stawia się w przychodni w umówionym terminie, a tym samym nie dochodzi do wykonania usługi, to pobierana przez Wnioskodawcę opłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT" - wynika z nowej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Cały obszerny opis sprawy, w której interpretację wydano można przeczytać tutaj

Pobierane wynagrodzenie, nie jest ekwiwalentem za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę. Opłata ta nie stanowi wynagrodzenia za świadczoną usługę, lecz pełni funkcję odszkodowawczą. Podkreślenia wymaga fakt, że należność inkasowana od pacjenta, który nie pojawi się w zarezerwowanym terminie, a tym samym nie odbędzie się umówiona wizyta z danym specjalistą – nie ma związku ze świadczonymi przez Wnioskodawcę usługami medycznymi, bowiem opłata ta pobierana jest wyłącznie w przypadku, gdy do wyświadczenia usługi medycznej nie dochodzi.

Zatem pobierana przez Wnioskodawcę opłata – w tej sytuacji – jako pełniąca funkcję odszkodowawczą, nie stanowi wynagrodzenia za świadczoną usługę medyczną, lecz stanowi rekompensatę za poniesione przez Wnioskodawcę koszty, bądź też utracone korzyści.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, że opłata pobierana przez Wnioskodawcę od pacjenta w sytuacji gdy nie dochodzi do wykonania usługi (pacjent nie stawia się w przychodni o umówionej porze a tym samym nie odbędzie się umówiona wizyta) nie stanowi odpłatności za czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz