Ważne zmiany dla placówek i pacjentów onkologicznych

06 Czerwca 2018, 14:08 rak nowotwór

Placówki medyczne mają przekazywać NFZ dane, które posłużą do oceny skuteczności diagnostyki i leczenia onkologicznego. Ponadto będą osobno informować, ile świadczeń udzieliły m.in. osobom objętym ustawą "Za życiem" i innym specjalnie uprawniony. Takie zmiany wpisano w projekt zmiany zarządzenia. 

MZ opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. 

Poza kolejką

Zmiana przepisów ma na celu umożliwienie monitorowania korzystania przez nowe grupy z przyznanych im uprawnień wprowadzono kody dla każdej z grupy, odrębnie dla poszczególnych uprawnień.

Chodzi o osoby objęte programem "Za życiem", ale też działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, którym przyznano uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (art. 47c ust. 1 ustawy o świadczeniach) oraz do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 10 ustawy o świadczeniach).

Uwzględniane będą przypadki, w których system eWUŚ potwierdzi dodatkowe uprawnienie – wprowadzono przepis, zgodnie z którym w takim przypadku świadczeniodawcy nie muszą gromadzić i przekazywać danych o dokumencie papierowym. 

Ocenią efektywność w onkologii

Celem nowelizacji przepisów jest też zapewnienie gromadzenia, przekazywania i analizy danych służących do obliczenia wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia onkologicznego.  
Wprowadzono przepis, zgodnie z którym świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego gromadzi i przekazuje także dane niezbędne do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach.

MZ przyznaje, że chwili obecnej nie ma możliwości określenia bardzo dokładnego zakresu danych, które będą niezbędne do ich wyliczenia, dlatego też delegacja do gromadzenia, przekazywania i analizy danych niezbędnych do wyliczenia wskaźników jest na tyle ogólna, aby móc wdrażać i monitorować efektywność diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Pacjenci czekali na takie zmiany od lat

O badanie skuteczności w onkologii od lat apelowali pacjenci.

- Przedstawimy swoje stanowisko w przeciągu kilku dni. Zamierzamy wnioskować o To, aby ośrodki musiały sprawozdawać stopień zaawansowania choroby nowotworowej u pacjenta. Obecnie kompletność danych w Krajowym Rejestrze Nowotworów jest żałośnie niska. Liczymy, że wymóg ministra zdrowia oraz NFZ mógłby zmienić te sytuację - mówi Wojciech Wiśniewski z Fundacji Alivia. Dodaje, że raportowanie TNM to obowiązek bez którego jakiekolwiek porównanie skuteczności pomiędzy ośrodkami jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe.

- Jeżeli resort przychylił się do naszej skromnej przecież propozycji, to zmieni oblicze zarządzania polską onkologią. Mamy nadzieję, że NFZ otrzyma możliwość analizowania zebranych danych oraz porównania ich z wytycznymi postępowania, których dotychczas resort zdrowia nie opublikował, chociaż powinien to zrobić na mocy nowelizacji pakietu onkologicznego. Wtedy każdy dowie się jak skutecznie i bezpiecznie leczy się polskich pacjentów w poszczególnych ośrodkach. Reasumując, stoimy przed wielką szansą, pytanie czy wygra zdrowy rozsądek i zarządzanie w oparciu o twarde dane czy też wciąż będziemy poruszać się w systemie po omacku - dodaje Wiśniewski. 

Projekt dostępny tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz