WHO: psychiatria z lamusa, 75 proc. instytucji łamie standardy

06 Czerwca 2018, 14:20 kontrola

WHO opublikowało dziś raport o opiece psychiatrycznej. Przebadało 75 instytucji, które odpowiadają za opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnościami intelektualnymi w 24 krajach. Wyniki badań wskazały, że jedynie 25 proc. ze sprawdzonych instytucji, działała zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Pewne jest, że zostało jeszcze wiele do zmienienia. Przed WHO jeszcze długa droga do wcielenia w życie odpowiednich standardów wynikających z długoterminowego planu poprawy jakości życia osób z pewnymi stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Problem zbadano poprzez odniesienie się do wytycznych zawartych w "QualityRights Toolkit" oraz danych na temat norm związanych z 5 tematami z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

  • prawo do odpowiedniego poziomu życia (art. 28);
  • prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego (art. 25);
  • prawo do korzystania z zdolności prawnej oraz prawo do osobistej wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 12 i 14);
  • wolności od tortur lub okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania oraz od wykorzystywania, przemocy i wykorzystywania (art. 15 i 16);
  • prawo do niezależnego życia i włączenia się do społeczności (art. 19).

Wyniki wykazały, że wciąż wiele krajów europejskich, sprawuje tego typu opiekę na poziomie znacząco poniżej standardów.

Badania wykazały, że niejednokrotnie były naruszone prawa osób z niepełnosprawnością psychospołeczną i intelektualną.  Naruszenia dotyczyły m.in. autonomii, godności, wolności i bezpieczeństwa człowieka, integralności fizycznej i psychicznej. W badaniu obserwowano nadużycia w obszarach związanych z m. in. - wykorzystaniem  mechanicznych i farmakologicznych metod  opanowania trudnych zachowań, zaniechania reagowania w przypadkach wykorzystania seksualnego, nieprawidłowości w egzekwowaniu świadomej zgody. Ponadto wskazano na brak różnorakich, kompleksowych możliwości leczenia zdrowia psychicznego, a ponadto brak możliwości wspierania powrotu do życia zawodowego w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. 

Paradygmat opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną wymaga zmiany

To kolejna część projektu, rozpoczętego kilka lat temu z powodu napływających skarg na poszanowanie praw ludzkich w tym zakresie opieki państwowej. Teraz WHO skupia się na merytorycznej fazy, analizując co dzieje się "wewnątrz" instytucji pod względem jakości świadczonej opieki i stopnia poszanowania praw człowieka. 

Celem ostatecznym WHO jest odejście od instytucjonalizacji tego typu ośrodków i przejście do systemu społecznej opieki nad osobami potrzebującymi. Proces ten jednak może być długotrwały i wymaga dużych nakładów finansowych. Zdaniem twórców raportu, ostatnia publikacja pokazuje oraz ukierunkowuje sposób myślenia osób związanych z tego typu instytucjami - a to nie wymaga już tak dużych nakładów finansowych - czytamy w publikacji WHO.  Organizacja chce nas przekonać, że osoby będące pod opieką instytucjonalną mają swoją prawa i potrzebują czegoś więcej niż tylko leczenia.

Zanim zmienimy system, zmieńmy swoje podejście - spróbujmy zrozumieć

- Takie osoby, chcą być traktowane jak każdy z nas. Kiedy zaczniesz to robić, zaczniesz rozumieć, że ośrodki świadczące długoterminową opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, nie są odpowiednim miejscem dla tych ludzi, a proces ten pomoże także państwom w lepszym modelowaniem opieki - dowiadujemy się z raportu. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Jadwiga Sokolowska Środa, 06 Czerwca 2018, 17:19
A co z ciezkimi naduzyciami psychiatrow wykorzystywanymi jako obroncy przestepcow i deprecjonujacymi oponentow-ta strikte kryminalna dzialalnosc nie jest wogole monitorowana ani scigana zarowno przez Samorzad Zawodowy LEKARZY jak i PROKURATURE.A nie sa to przypadki marginalne tylko POWSZECHNIE istniejace w tym skorumpowanym swiecie grup interesu.