18.06 seminarium „Substytucja - zamiennictwo – switch leków biologicznych”

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie organizuje 18 czerwca br. seminarium naukowe pt. : „Substytucja - zamiennictwo – switch leków biologicznych”. Polityka Zdrowotna objęła to wydarzenie patronatem.

Trwający klif patentowy powoduje, że na europejskim rynku pojawia się coraz więcej leków biopodobnych. Zmiana ta przynosi wiele szans m.in. pojawienie się tańszych opcji terapeutycznych, oszczędności po stronie publicznego płatnika umożliwiające kupno nowych innowacyjnych leków. Wiążą się z tym także niepewność po stronie pacjentów oraz lekarzy, które wymagają rzetelnej dyskusji w oparciu o analizę dokumentów naukowych.

Należy pamiętać, że leki biologiczne są złożoną strukturą produkowaną przez żywe organizmy co powoduje, że są to produkty trudne do idealnego odtworzenia. Z tego powodu leki te wymagają dodatkowej ostrożności poprzez szczególny monitoring ewentualnych działań niepożądanych i ich zamiana nie jest tak oczywista jak w przypadku leków chemicznych.

Dyskusja wokół zamiennictwa leków biologicznych toczy się od dłuższego czasu a mimo to nadal budzi kontrowersje i wątpliwości. Zespół kierowany przez dr. hab. Prof. UKSW Marka Świerczyńskiego specjalizuje się w tematyce leków biologicznych i ich aspektów prawnych, zarówno w ujęciu polskim jak i międzynarodowym. Ogromnym osiągnieciem tego zespołu jest wydanie pierwszej kompleksowej monografii na temat leków biologicznych, a także otrzymanie grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na opracowanie modelu prawnego dla leków biopodobnych.

Seminarium naukowe, które odbędzie się 18 czerwca br. zostanie w całości poświęcone obszarowi zamiennictwa leków biologicznych. Jego celem jest szczegółowe omówienie zagadnień prawnych związanych z lekami biologicznymi i ich zamianą – od analizy literatury międzynarodowej poświęconej temu tematowi, przez obszar zamówień publicznych, po kwestie związane z tym czy niższa cena oznacza lepszą dostępność do leczenia.

Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa i rejestracja na stronie.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz