GUS: przybywa zdrowotnych placówek organizacji non-profit

07 Czerwca 2018, 12:23 Senior w szpitalu

Co piąta placówka świadcząca usługi społeczne była prowadzona przez podmioty sektora non-profit. Ich liczba rośnie, także w zdrowiu - wynika z nowego raportu GUS. Chodzi m.in. o hospicja. Placówki ochrony zdrowia non profit miały 6,8 tys. z w sumie 217,4 tys. łóżek w 2016 r.

W 2016 r. w Polsce funkcjonowało 112,7 tys. placówek świadczących usługi społeczne w takich dziedzinach jak: pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem, integracja społeczno-zawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sport.W stosunku do 2014 r. ich liczba zwiększyła się o blisko 2 proc..W zrost liczby placówek w porównaniu do 2014 r. zaobserwowano we wszystkich wymienionych obszarach z wyjątkiem edukacji, gdzie wystąpił niewielki spadek liczby placówek z 54,6 tys. do 53,8 tys., tj. o 1,4 proc.

Szczególnie wysoki wzrost ogólnej liczby odnotowano natomiast wśród placówek świadczących usługi w dziedzinie pomocy społecznej i opieki nad dzieckiem (9,3 proc.), a także integracji społeczno-zawodowej (7,3 proc.) oraz sportu (6,1 proc.). Ponad 1/5 placówek świadczących w 2016 r. usługi społeczne we wskazanych dziedzinach prowadzona była przez podmioty sektora non-profit (24,2 tys.).  

Największy udział organizacji non-profit w hospicjach i oddziałach opieki paliatywnej

W 2016 r. funkcjonowało w Polsce, według GUS, 28,5 tys. placówek działających w obszarze ochrony zdrowia. Najliczniejszą grupę stanowiły jednostki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (26,6 tys.). Udział poszczególnych sektorów w ogólnej liczbie placówek kształtował się następująco: sektor non-profit – 2 proc., sektor instytucji publicznych - 13,4 proc. i pozostałe podmioty - 84,6 proc. Pomimo niskiego udziału sektora non-profit w ogólnej liczbie placówek, w niektórych ich typach stanowił on waży element. Dotyczyło to hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej - udział placówek non-profit stanowił 36,3 proc. Natomiast najmniejszy odsetek zaznaczył się wśród szpitali (1 proc.).

Z kolei np. w sporcie niemal wszystkie placówki świadczące usługi należały do sektora non-profit.

Jaka część łóżek?

Placówki ochrony zdrowia takie jak szpitale, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze dysponowały 217,4 tys. łóżek, w tym 6,8 tys. w placówkach sektora non-profit.

Liczba rośnie

W 2016 r. funkcjonowało w Polsce 600 placówek sektora non-profit działających w obszarze ochrony zdrowia. Liczba ta była wyższa o 1/5 (100 jednostek) w porównaniu do 2014 r.

Pełny raport tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz