Projekt rozporządzenia MZ dot. programów zdrowotnych do konsultacji

08 Czerwca 2018, 15:53 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo zdrowia skierowało w piątek do konsultacji projekt noweli rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Chodzi o możliwość rozliczania świadczenia: podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD ujemnej, po inwazyjnej diagnostyce prenatalnej w ramach programów zdrowotnych.

Jak przypomina resort zdrowia w uzasadnieniu, dotychczas taka możliwość istniała jedynie w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, należy jednak zauważyć, iż inwazyjna diagnostyka prenatalna, jest realizowana głównie ambulatoryjnie a nie w ramach hospitalizacji.

Resort podkreślił, że przedmiotowe świadczenie zostało już pozytywnie rekomendowane przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Rekomendacji nr 78/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Podanie immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh” jako świadczenia gwarantowanego, z zakresu leczenia szpitalnego.

Niemniej jednak mając na uwadze fakt, iż inwazyjna diagnostyka prenatalna wykonywana jest w ramach programów zdrowotnych, konieczne stało się dookreślenie tego świadczenia również w zakresie przedmiotowego rozporządzenia.

Termin nadsyłania uwag to 28 czerwca br.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz