GUS: ile wakatów w ochronie zdrowia i pomocy społecznej?

11 Czerwca 2018, 16:02 lekarze pielęgniarki

Ile miejsc pracy było nieobsadzonych w ochronie zdrowia i pomocy społecznej na koniec I kwartału? Czy więcej nowych miejsc przybywa czy jest likwidowanych w tej branży? O tym dowiadujemy się z nowego raportu GUS. 

Wbrew pozorom zgłaszanych wakatów nie jest aż tak wiele. GUS odnotował 5,6 tys. wakatów w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, z tego 3,9 tys. było w sektorze publicznym. Kilkaset było nowo utworzonych. 

Największe zapotrzebowanie zgłaszały placówki zatrudniające przynajmniej 49 osób. Szukały 3,3 tys. pracowników. 

 

W całej gospodarce 152 tys. i to przed sezonem w rolnictwie i budowlance

W końcu I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 152,4 tys. i była wyższa niż w IV kwartale 2017 r. o 34,6 tys., tj. o 29,4%.

W porównaniu z I kwartałem 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 33,6 tys., tj. o 28,3%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 37,1 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2018 r. utworzono o 80,4% więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 14,4% więcej niż rok wcześniej. W okresie I kwartału 2018 r. zlikwidowano o 41,0% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale i o 11,3% więcej niż w I kwartale 2017 r.

 

Gdzie likwidowano?

Miejsca pracy likwidowano najczęściej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych – 30,4 tys. (34,6%), przetwórstwa przemysłowego – 12,7 tys. (14,4%) oraz budownictwa – 9,7 tys. (11,0%), a najrzadziej w podmiotach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją – 0,7 tys. (0,8%), administracją państwową i obroną narodową; obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi – 1,1 tys (1,3%) oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną – 1,3 tys. (1,5%).

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz