Już jutro debata Wspólnie dla zdrowia - wystąpienia ekspertów, także zagranicznych

12 Czerwca 2018, 11:33 Ministerstwo Zdrowia

Już jutro odbędzie się pierwsza otwarta konferencja w ramach narodowej debaty o zdrowiu "Wspólnie dla zdrowia". W programie znalazły się wystąpienia wielu ekspertów, także zagranicznych.

Pierwsze spotkanie zapoczątkuje cykl konferencji planowanych na najbliższy rok, których efektem ma być: wspólny projekt poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a także nakreślenie strategii działania na kilkanaście najbliższych lat.

Konferencję pod hasłem: Pacjent i system - zasady działania opieki medycznej - oficjalnie otworzy minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Wykład wprowadzający na temat zmieniającej się roli państwa w systemach ochrony zdrowia w krajach rozwiniętych wygłosi m.in. koordynator WHO ds. bezpieczeństwa pacjenta i poprawy jakości dr Neelam Dhingra-Kumar.

Następnie uczestnicy debaty wezmą udział w trzech blokach tematycznych.

Zdrowie a Konstytucja RP

Pierwszy z nich odbędzie się pod hasłem: Zdrowie - podstawy ustrojowe i regulacje konstytucyjne. W ramach bloku zaplanowano:
- wykład wprowadzający: Rola państwa i rola obywatela w systemie ochrony zdrowia – czy wszystko jest oczywiste i jasne?
- Czy przepisy o ochronie zdrowia w Konstytucji RP wymagają zmian? – dwugłos prof. Dariusz Dudek,
prof. Marek Świerczyński
- Dyskusja:
Wybrane zagadnienia ustrojowe:
zdrowie w Konstytucji RP
Prawa i obowiązki obywateli w zrównoważonym systemie ochrony zdrowia
• Przegląd konstytucji innych krajów
• Dyskusja o obecnych i docelowych przepisach Konstytucji RP
MODERATORZY: prof. Dariusz Dudek, prof. Marek Świerczyński
PANELIŚCI: mec. Bartłomiej Chmielowiec, dr hab. Jacek Grabowski, Urszula Jaworska, lek. Andrzej Zapaśnik

System zorientowany na pacjenta

Drugi blok odbędzie się pod hasłem: System zorientowany na pacjenta. Zaplanowano m.in.:
- wykład wprowadzający - Zasady obowiązujące w efektywnym systemie ochrony zdrowia
- trójgłos: prof. Rafał Niżankowski - Naczelne wartości systemu zorientowanego na pacjenta i jego potrzeby, prof. Cezary Włodarczyk - Solidaryzm czy równość – co ważniejsze w zdrowiu i czy da się je pogodzić?, prof. Jacek Wysocki - Solidaryzm z najsłabszymi jako wymóg współczesnych systemów ochrony zdrowia.
- Dyskusja:
Fundamenty systemu ochrony zdrowia: solidaryzm, równość, konkurencja, jakość, bezpieczeństwo, wartość zdrowotna
MODERATORZY: prof. Cezary Włodarczyk, prof. Jacek Wysocki
PANELIŚCI: Beata Ambroziewicz, prof. Tomasz Hryniewiecki, Halina Kutaj-Wąsikowska, prof. Adam Maciejczyk, Marek Pławiak, Anna Rulkiewicz

Efektywny system

Trzeci blok - Efektywny system ochrony zdrowia - wizja, cele, mierniki
- wykłady wprowadzające: Strategia polskiego systemu ochrony zdrowia – lekcja historii -
dr Piotr Warczyński, Gdzie jesteśmy, dokąd idziemy – White Policy Paper 2014-2020- dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
- Dyskusja: rola państwa i władz publicznych, długofalowa polityka zdrowotna, cel główny systemu, cele strategiczne i podstawowe miary efektywności systemu, wizja i cele strategiczne systemu
MODERATORZY: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr Piotr Warczyński
PANELIŚCI: dr Marek Balicki, dr Konstanty Radziwiłł, prof. Łukasz Szumowski, Krystyna Wechmann

Debata odbędzie się w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie.

Na debatę można rejestrować się na stronie ministerstwa zdrowia.

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz