MZ: projekt noweli rozporządzenia ws. ustalania ryczałtu w sieci szpitali

12 Czerwca 2018, 14:44 szpital

Umożliwienie stosowania współczynników korygujących wartość ryczałtu także w przypadku placówek należących do sieci szpitali, które nie uzyskały na czas kolejnego certyfikatu akredytacyjnego - zakłada projekt noweli rozporządzenia, który MZ skierował we wtorek do konsultacji społecznych.

Chodzi o możliwość zastosowania współczynnika korygującego dla szpitali, w przypadku których wygasła ważność certyfikatu akredytacyjnego, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji.

- Przedmiotowy projekt ma na celu umożliwienie zastosowania współczynników korygujących wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia, również w odniesieniu do świadczeniodawców, w przypadku których ważność certyfikatu akredytacyjnego wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem danego okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji - czytamy w uzasadnieniu.

Warunkiem zastosowania wobec świadczeniodawcy odpowiedniego współczynnika korygującego wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia w danym okresie planowania będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ (nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania) certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania.

Konieczne będzie też dostarczenie oświadczenia kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres (nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego), nie została zakończona procedura oceniająca.

Ponadto doprecyzowano zapisy dotyczące stosowania współczynników korygujących związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby udzielanych świadczeń ambulatoryjnych. Projekt zawiera doprecyzowania, iż odpowiednio wzrost lub spadek liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń ambulatoryjnych należy ustalać przy uwzględnieniu długości porównywanych okresów, tj. okresu obliczeniowego i okresu porównawczego.

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz