Rzecznik Praw Dziecka o świadczeniach w zakresie porady dietetycznej

13 Czerwca 2018, 15:06 Dieta dzieci

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalski wystąpił wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie działań na rzecz zmieniania i zapobiegania występowania problemu otyłości i nadwagi u dzieci. 

Marek Michalak wnosi o  odniesienie się resortu zdrowia do sugestii Prezesa AOTMiT przedstawionej w ostatniej rekomendacji o organizacji profilaktyki pierwotnej i wtórnej otyłości.

28 maja br. Rada Przejrzystości wydała stanowisko w tej sprawie, wskazując, że uznaje za niezasadne zakwalifikowanie ww. świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego.

Na początku czerwca br. Prezes AOTMiT wydał rekomendację w przedmiotowej sprawie, podnosząc, że nie rekomenduje zakwalifikowania ww. świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu POZ i AOS. Zgodnie z sugestią Prezesa AOTMiT profilaktyka pierwotna i wtórna otyłości powinna być realizowana w ramach dotychczasowych zadań podstawowej opieki zdrowotnej, zaś osoby z nieprawidłową masą ciała mogą być następnie kierowane przez lekarza POZ do poradni dietetycznych działających ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej .

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz