Komisja Zdrowia zajmie się dzisiaj budżetem resortu zdrowia

14 Czerwca 2018, 8:55 pieniądze

Dziś w Sejmie, o godz. 12.00 zbierze się Komisja Zdrowia w celu rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok. 

Zaopiniowana ma zostać również analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:


1) części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe;
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 40, 43, 44, 57, 75 i 90,
3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje celowe;
4) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
5) dotacji podmiotowych;
6) programów wieloletnich w układzie zadaniowym;
7) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8) państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
9) państwowej osoby prawnej – Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
10) środków europejskich w zakresie zdrowia.
- referuje Minister Zdrowia
- koreferuje: poseł Gabriela Masłowska
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;
- referuje Rzecznik Praw Pacjenta
- koreferuje: poseł Gabriela Masłowska.

 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz