Dane MZ: ile zarabiają lekarze, pielęgniarki, ratownicy

14 Czerwca 2018, 12:24 kalkulator inwestycje stetoskop lekarz medycyna dokumenty dokumentacja analiza

Ile wynosi zasadnicze wynagrodzenie poszczególnych grup medycznych, w tym m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów? A ile łączne m.in. z dyżurami i dodatkami? MZ zebrało dane, w których uwzględniono m.in. podwyżki po 1 lipca 2017 r. wynikające z ustawy o płacy minimalnej. 

Ile wynoszą zarobki lekarzy?

Z zebranych przez resort zdrowia danych wynika, że w listopadzie 2017 r., czyli już po wejściu w życie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, lekarz ze specjalizacją II stopnia zarabiał średnio 5 148,2 zł zasadniczego wynagrodzenia. Z kolei łączna pensja wynosiła średnio 10 917,60 zł brutto - czyli ponad dwa razy tyle, zapewne głównie z powodu dyżurów (polecamy także: Lawinowy wzrost błędów lekarskich, gdy dyżur trwa długo)

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację I stopnia w określonej dziedzinie medycyny zarabiał średnio 3 346,98 zł podstawy, a w sumie 5 580,94 zł brutto. 

Bez specjalizacji lekarze i stomatolodzy mieli średnio3 512,67 zł płacy zasadniczej, a więc więcej niż lekarze ze specjalizacją I stopnia. Jednak biorąc pod uwagę całkowite wynagrodzenie, zarabiali jednak nieco mniej - 5 419,10 zł. 

Ile w Polsce zarabia pielęgniarka?

Z danych MZ wynika, że pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i ze specjalizacją miała zasadniczą pensję w wysokości 3 211,56 zł brutto, ale w sumie z innymi elementami wynagrodzenia było to 5 469,87 zł. 

Pielęgniarka albo położna ze specjalizacją miała średnio 2 840,11 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz 4950,79 zł łącznej pensji. 

Pielęgniarka albo położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo bez specjalizacji zarabiała średnio w kraju 2 772,36 zł wynagrodzenia zasadniczego, a łącznie z dodatkami z różnych tytułów 4 587,25 zł. 

Pozostałe pielęgniarki i położne miały 2 554,50 zł pensji podstawowej oraz 4 428,76 zł w sumie. 

Ile zarabia diagnosta, farmaceuta, fizjoterapeuta...

W grupie pracowników medycznych obejmującej farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych albo innych pracowników wykonujących zawód medyczny inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji zarobki wynosiły średnio 3 715,32 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, a w sumie 5 853,63 zł. 

Z wyższym wykształceniem, ale bez specjalizacji zarobki wyniosły średnio2 819,14 zł brutto płacy zasadniczej oraz 3 773,22 zł po zsumowaniu wszystkich elementów pensji. 

Z kolei fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający średniego wykształcenia średnio miał 2 297,05 zł wynagrodzenia zasadniczego, a w sumie 3 264,51 zł brutto. 

Grupa zawodowa /  stanowisko pracy

wynagrodzenie zasadnicze

łączne wynagrodzenie pracownika

1

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

5 148,20

10 917,60

2

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

3 346,98

5 580,94

3

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

3 512,67

5 419,10

4

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

3 715,32

5 853,63

5

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

2 819,14

3 773,22

6

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i ze specjalizacją

3 211,56

5 469,87

7

Pielęgniarka albo położna ze specjalizacją

2 840,11

4 950,79

8

Pielęgniarka albo położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo bez specjalizacji

2 772,36

4 587,25

9

Pozostałe pielęgniarki i położne (bez tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i nieposiadające specjalizacji)

2 554,50

4 428,76

10

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny  inny niż lekarz, pielęgniarka, położna, wymagający średniego wykształcenia

2 297,05

3 264,51

Jakie pensje dla tych grup są minimalne?

Przypomnijmy, że w zeszłym roku weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w przepisach. Pracowników medycznych podzielono na grupy, każda z nich ma określony wskaźnik, który do końca 2019 r. będzie mnożony przez kwotę 3900 zł brutto. W kolejnych latach do 2021 r. włącznie (ustawa dotyczy lat 2017 do końca 2021 r.) przy wyliczeniu zamiast 3900 zł będzie brana pod uwagę kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim. 

Z przepisów tych wynika m.in., że minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosić może 1,27 średniej krajowej w 2022 r. 

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem i specjalizacją 1,05 średniej krajowej. Tyle samo pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją.

Najniższe miesięczne wynagrodzenie określone w ustawie nie obejmuje więc dodatków, np. za pełnione dyżury. Publiczne, jak i prywatne placówki i z każdym rokiem muszą niwelować część różnicy między płacami niższymi niż ustawowe minimum.

Choć ustawa była zdecydowanie krokiem w dobrym kierunku, to ustalone w niej stawki nie satysfakcjonują środowiska. Rząd teraz ją nowelizuje, ale w bardzo niewielkim zakresie. 

W Sejmie był w zeszłym roku złożony przez Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM) projekt obywatelski o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, pod którym zebrano prawie 240 tys. podpisów. Przygotowało go  skupiające kilkanaście związków i organizacji zrzeszających pracowników służby zdrowia. Przewidywał o wiele wyższe stawki, ale posłowie go nie przyjęli. 

Ile zarobki wynosiły wcześniej?

MZ we wcześniejszych latach stosowało inną metodologię. Dane krajowe dotyczące średniego wynagrodzenia badanych grup zawodowych za marzec 2014 r. i marzec 2015 r. prezentuje poniższa tabela, ale do 2015 r. badanie ankietowe obejmowało jedynie podmioty lecznicze posiadające w swej strukturze łóżka szpitalne.

miesiąc badany

 marzec 2014

 marzec 2015

Grupa zawodowa

Zasadnicze brutto

Wynagrodzenie łączne brutto

Zasadnicze brutto

Wynagrodzenie łączne brutto

Ordynator, zastępca ordynatora

5 103

11 267

5 127

11 342

Lekarz z II stopniem specjalizacji

4 342

7 919

4 355

8 015

Lekarz z I stopniem specjalizacji

3 648

6 710

3 762

6 786

Lekarz bez specjalizacji

3 247

5 457

3 231

5 228

Specjalistki pielęgniarki i położne

2 607

3 889

2 563

3 878

Starsze pielęgniarki i położne

2 546

3 793

2 373

3 783

Pozostałe pielęgniarki i położne

2 119

2 971

2 121

3 183

Diagności laboratoryjni

2 783

4 517

2 782

4 589

Farmaceuci

3 682

5 275

3 799

5 432

Ratownicy medyczni

1 922

2 849

2 022

2 902

Inne niż wskazane wyżej osoby posiadające wyższe wykształcenie i wykonujące zawód medyczny

2 524

3 180

2 601

3 280

Inne niż wskazane wyżej osoby nieposiadające wyższego wykształcenia i wykonujące zawód medyczny

2 077

2 723

2 161

2 805

Inne niż wskazane wyżej osoby nieposiadające wyższego wykształcenia i wykonujące zawód medyczny (np.technicy medyczni):

radiolodzy

2 338

3 394

2 365

3 334

fizjoterapeuci

2 153

2 602

2 153

2 590

Aleksandra Kurowska

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

65 komentarzy

Olga Sobota, 29 Września 2018, 15:07
Mgr diagnosta lab,specjalizacja,30 lat pracy,wiele dodatkowych szkolen-19 zl brutto za godzine.
Kpina,ale tak placi np Diagnostyka
Pracy ogrom,studia trudne!
Małgorzata Pałys-Jasińska Poniedziałek, 17 Września 2018, 13:29
Skąd te wyliczenia? Diagnosta Laboratoryjny specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej czyli 5-letnie studia mgr i 4-letnia SPECJALIZACJA, po podwyżce w lipcu 2018 zarabia 3000 BRUTTO czyli około 2200 NETTO. Kwota z tabeli - 3715 zł i 5853 zł - wyssane z palca!
Psycholog Środa, 27 Czerwca 2018, 19:51
Mgr psychologii w szpitalu - 2200 brutto. Pozdrawiam.
Aga Niedziela, 17 Czerwca 2018, 16:24
Jak tak wszyscy świetnie zarabiamy to co skoczy?
yhym Niedziela, 17 Czerwca 2018, 12:33
W Koszalinie lekarz potrafi mieć nawet 16 dyżurów na sorze, przy czym dyżur nie trwa 12 godzin tylko 24. Można?
xxx Piątek, 15 Czerwca 2018, 23:14
Czy to oznacza, że wreszcie zamknięty jest nabór na studia na kierunku pielęgniarstwo ?
Rozczarowana Piątek, 15 Czerwca 2018, 20:55
No właśnie...... jak takie dane są w obiegu publicznym.... to nie dziwią komentarze..... czego ,,ONI ,,chcą...?
Prawda jest zupełnie inna.....
Pielęgniarka anestezjologia , (magister pielegniarstwa )za pracę jednozmianową na bloku operacyjnym po 26 latach w zawodzie na rękę dostaje 2450 zł .
Pytam......!
Czy to jest właściwe wynagrodzenie za tak odpowiedzialną pracę....?
Basia Piątek, 15 Czerwca 2018, 16:09
Wyliczenia z sufitu.
29 lat stażu/ mgr pielęgniarstwa/ praca na rankach 7.45godz. //
Zasadnicze 2148 /dodatki:wysługa i dodatek zembalowy. Na rękę ok.2400
CHCIAŁABYM ZOBACZYĆ TE 4500 WYPŁATY.
Kpiną są takie Wyliczenia!
paramedic Piątek, 15 Czerwca 2018, 12:56
dane chyba z przyszłości....tak za 20 lat!
Karolina Piątek, 15 Czerwca 2018, 12:50
Jakaś kpina. Nie mam pojęcia skąd te dane to po pierwsze. Jestem mgr fizjoterapii i zarabiam 1600 zł na rękę. A po drugie jak można podawać wynagrodzenie z nadgodzinami...
Ubu Piątek, 15 Czerwca 2018, 11:48
Kiedy tak będą płacić ? I czy to w Polsce ?
krecik Piątek, 15 Czerwca 2018, 11:03
Jedynie prawdziwe dane, odzwierciedlające mizerotę płac w tak odpowiedzialnej , trudnej dziedzinie jak ochrona zdrowia, to dane obrazujące płace za podstawowy tak jak innych zawodach etat, wynoszący 168 h. Wszystko inne : sumowanie zarobków zarówno dla pielęgniarek jak i lekarzy z kilku etatów za 200, 300 czy więcej godzin pracy w miesiącu, czepianie się dyżurów , dodatkow socjalnych i nie wiadomo czego jeszcze, jest jedna wielka manipulacją , zmierzającą do deprecjonowania tych pracujących w szczególnie ciężkich warunkach ludzi i do szczucia na nich suwerena także i tego "GODNIE" zarabiającego , aby niby pod jego dyktando utrzymywać poniżające stawki płacowe w zawodach medycznych.
iga Piątek, 15 Czerwca 2018, 10:35
1930 podstawa mgr położnictwa
Kłamstwo Piątek, 15 Czerwca 2018, 8:56
Nigdy nic nie komentuje ale tu się pokusze poprostu muszę : hahahahah hahahaha hahahaha
Basia Piątek, 15 Czerwca 2018, 8:18
Wyliczenia z sufitu.
29 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki. Zasadnicze brutto 2148 praca na rankach 7.35. Na rękę niewiele więcej bo dochodzi wysługa.
Grażyna Piątek, 15 Czerwca 2018, 7:22
Pracuję 32 lata jako pielęgniarka ze specjalizacją 2050 na rękę
Grażyna Piątek, 15 Czerwca 2018, 7:20
Skąd te dane po 32 latach pracy ze specjalizacją 2050.
Miriam Czwartek, 14 Czerwca 2018, 23:07
Pielęgniarka że specjalizacją 1700zl wynagrodzenie zasadnicze
Miriam Czwartek, 14 Czerwca 2018, 23:04
Jestem pielęgniarką że specjalizacja i moja pensja zasadnicza to 1700 zł. Krew mi się burzy jak to czytam!!!
Biala Czwartek, 14 Czerwca 2018, 22:06
Nie wiem gdzie tak płacą pracuje 14 lat jako mgr fizjoterapii w szpitalu i mam na reke 1480 zł to jest żenada.
Xxxxx Piątek, 15 Czerwca 2018, 20:13
Na cały etat? Najniższa krajowa to 2100 i na rękę niestety w żaden sposób nie wyjdzie 14 80zl.
Pielęgniarka Czwartek, 14 Czerwca 2018, 21:28
Pracuję jako pielęgniarka ze specjalizacją 30 lat staż 2450 na rękę z dyżur ami i świętami
Xxxx Piątek, 15 Czerwca 2018, 20:17
Ile Pani ma w tym odliczeń z tytułu np. Pożyczek i ubezpieczenia prywatnego -napewno tego Pani nie liczy. Tez pracuje w służbie zdrowia i żadna pielegniarka z takim stażem nie ma takiej pensji. POZDRAWIAM
Zuza Czwartek, 14 Czerwca 2018, 20:27
Boże widzisz i nie grzmisz gdzie takie pensje mają pielęgniarki ja pracuję 36lat i jeszcze takich poborow nie miałam
ona Czwartek, 14 Czerwca 2018, 19:37
Zastanawiałam się skąd wzięła się kwota 5 469,87 zł. u pielęgniarki.
-3211,56zł brutto pensja
-1011,36zł ok dodatek za noce brutto
-900zł mariankowe brutto brutto
- ok 50 zł brutto za mgr
- ok 300 zł brutto za specjalizacje - u nas juz to zlikwidowali
i wyszło mi przybliżone 5472,92 ale netto to:
- pensja + noce + dodatek za specj + za mgr to:
3 252,83 netto +690 zł mariankowe szału nie ma =3942,83zł z tym że trzeba mieć taka podstawę gdyż wiele kolezanek po fachu pomimo że są już tak wykształcone dalej maja niską podstawę
D Czwartek, 14 Czerwca 2018, 19:31
Zarabiam jako zawod medyczny z tytulem mgr najnizsza krajowa bez premii i innych bo takich nie ma do mojej podstawy musza mi doplacac 100zl zeby wyrownac z najnizsza krajowa i nie jestem sama wiec to co pisza na gorze to jawna kpina
rat Czwartek, 14 Czerwca 2018, 18:29
Paranoja a są to dane nieprawdziwe. Lekarz zarabia 50 tysięcy miesięcznie zaś ratownik około 8 tysiecy
dr med Piątek, 15 Czerwca 2018, 14:27
Panie! W którym szpitalu to 50 tysięcy? 35 lat pracuje i wychodzi mi 4800 brutto
Xxxx Piątek, 15 Czerwca 2018, 20:20
To co z Pana za lekarz -może ma Pan komornika na poborach☺ żaden lekarz z takim stażem nie ma takiej pensji,proszę się nie ośmieszyć.
Zdziwiony Piątek, 29 Czerwca 2018, 12:12
Wykształć pan se dziecko na lekarza albo sam idź na lekarza to za kilka lat też będą pana pytać co z pana lub pana dxuecka za lekarz z dochodem 3000 zł
lol Piątek, 15 Czerwca 2018, 11:09
wcale nie. lekarz zarabia milion tryliardów a ratownik co najmniej milion i dostaje sluzbowe porsche. Glodne kawalki to sobie mozesz opowiadac na funpagu pisu czy innego nacjogowna.
krecik Piątek, 15 Czerwca 2018, 11:06
Naprawdę ratownik zarabia 8 tysięcy? A jeśli chodzi o lekarza to podbiję : dlaczego by miał nie zarabiać od razu 100tys. albo nawet 200 tys. !!! Jak szaleć to szaleć.
Aga Czwartek, 14 Czerwca 2018, 17:41
Pracuję jako pielęgniarka 23 lata w szpitalu i byłoby cudownie zarabiać tyle ile tutaj ktoś dziwny chyba z kosmosu napisał!!!! Jestem specjalistą magistrem i 2700 przelew to przecież kwota za którą można ułożyć sobie życie :( żenujące jest że ciągle musimy prosić się o godne adekwatne do wykształcenia i obowiązków które wykonujemy pieniądze.
aha Czwartek, 14 Czerwca 2018, 17:40
Czemu nie podadzą ile płacą w wymiarze ~~168 h /1 etat
a nie podają ceny z kosmosu. Stawki gdzie ludzie przepracowują więcej niz 200h do 300h.
Nie mówiąc o średniej gdzie dyrektorzy, naczelne, oddziałowe są wliczane.
O rodzaju umowy jakim jest kontrakt nie wspomnę "z innymi elementami wynagrodzenia było" tak ale wtedy trzeba odjąć - Zus/OC/ubezpieczenie zdrowotne/księgowość nie mówiąc o odpowiedzialności finansowej za sprzęt i za własne leczenie w przypadku dyspozycji.
Przeciętne zarobki TERAZ są zbliżone w jak w drugiej tabelce "jak było wcześniej"
Młoda pielęgniarka Czwartek, 14 Czerwca 2018, 17:33
Jestem młodą pielęgniarka po studiach licencjackich i z dwu letnim stażem- pracuje na bloku operacyjnym. Zarabiam "na rękę" ok 2650zł, już ze wszystkimi dodatkami, zembalowym itp. Kto jest pielęgniarka/pielęgniarzem ten wie, jaka to niewdzięczna i wymagająca praca. Męczy psychicznie i fizycznie. Nie wyjechałam tylko dlatego, bo myślałam, że zanim skończę studia, coś się w tym zawodzie zmieni.... Niestety. Nadal jesteśmy pracownikami niższego sortu. Ja nadal nie mogę pozwolić sobie na kupno samochodu-nawet używanego- bo samochód trzeba mieć za co utrzymać. Nadal wynajmuje mieszkanie i przez najbliższe lata to się nie zmieni, bo zwyczajnie nie stać mnie na własne. Nie wymagam niczego wielkiego od państwa, tylko chciałabym żeby ktoś wreszcie nas docenił i spojrzał na wszystko z innej perspektywy. W obecnym świecie jest tak: albo pracujesz na dwa etaty i żyjesz godnie, tylko jeszcze trzeba znaleźć czas poza pracą na te życie, albo siedzisz na zasiłkach, rodzisz dzieci k państwo utrzymuje cię za to, że jesteś.
Aaa Czwartek, 14 Czerwca 2018, 17:19
Przeklamane dane zarabiam 2450 z zembalowym, az strach pomyslecco by bylo gdyby zebalowego nie bylo
reCAPTCHA Czwartek, 14 Czerwca 2018, 17:14
Pielegniarka ze specjalizacja 33 letni staz pracy w szczegonych warunkach 2200 podstawy bruto Do wyplaty z zebalowym 2650 na reke
Janusz Czwartek, 14 Czerwca 2018, 17:06
Chciałbym zobaczyć taką pensję pielęgniarek jak by faktycznie tyle pieniędzy pielęgniarka zarabiała na etacie to bym nie pracował obecnie na kontrakcie.
Zaskoczona Czwartek, 14 Czerwca 2018, 16:42
Chciałabym wiedzieć gdzie tyle placą- złożę Cv
Pigula Czwartek, 14 Czerwca 2018, 16:07
Pracuje 36 lat jako pielegniarka. Za miesiac mam 2500 pensji netto jesli przepracuje 220 godzin.Mam gola pensje,bez premii i dodatkow
Ja Czwartek, 14 Czerwca 2018, 16:04
Ja jem kapuste a moj szef mieso. Statystycznie oboje jemy golabki. Tak samo jest ze srednia pensja. Jako pielegniarka chcialabym zarabiac tyle ile tu jest podane
Ola Czwartek, 14 Czerwca 2018, 15:53
Gdzie tyle dają ?
Już składam CV!
Pielęgniarka Czwartek, 14 Czerwca 2018, 15:52
Dane są przekłamane. Pracuję 11 lat jako pielęgniarka z mgr i specjalizacją zarabiam 3200 na ręke ze wszystkimi pochodnymi( łącznie z Zembalowym)
gono Czwartek, 14 Czerwca 2018, 15:50
Nie wiem skad ministerstwo bierze takie kwoty ale nie sa prawdziwe!
reCAPTCHA Czwartek, 14 Czerwca 2018, 15:43
Gdzie zarabia tyle pielęgniarka, pracuje 20 lat mam specjalizację i moje wynagrodzenie wynosi 2835 zł brutto ze świętami i nocami tyle wezmę na rękę
Vera Czwartek, 14 Czerwca 2018, 15:42
I to są zarobki? Śmiech!
g Czwartek, 14 Czerwca 2018, 15:33
Ja mam 2350 ze specjalizacją brutt0
norna Czwartek, 14 Czerwca 2018, 15:20
Znajoma powiedziała mi ,że jej córka nauczycielka w prywatnej szkole zarabia godnie. Godnie zarabia także syn innych moich znajomych pracujący w biurze jednego z oddziałów Orlenu. Godnie zarabiają synowie mojej koleżanki z pracy. Jeden z nich jest elektronikiem, drugi skończył akademie ekonomiczna. Oczywiście przyzwoicie zarabia też syn mojej kuzynki - informatyk. Długo zastanawiałam się ile to jest to GODNIE w polskich warunkach. W końcu uświadomiono mnie, że co najmniej 10000 zł netto czyli na rękę. KTO ZATEM GODNIE ZARABIA W OCHRONIRE ZDROWIA , BO PRZECIEZ NAWET NIE LEKARZE , KTORYM Z NADGODZINAMI WYLICZONO OK. 7 TYS, zł NETTO!!! A co z pielęgniarkami i resztą, to już się nawet myśleć nie chce. Słusznie jesteście rozżaleni wszyscy , którzy odpowiadacie to co najważniejsze na tym świecie , bo za zdrowie i życie drugiego człowieka . I za to macie płacone OCHŁAPY!!, Tych wszystkich godnie zarabiających stać na wszystko. A od Was się oczekuje, żebyście pracowali niemal za przysłowiowa miskę yżu! To skandal !
romen Piątek, 15 Czerwca 2018, 9:29
Zgadzam się że "Służba Zdrowia" - to patologiczny Twór nieudolnego systemu władzy i biedni ludzi którzy w nim funkcjonują.
Natomiast mówienie o tym że nauczycielka czy elektronik zarabia 10000 Netto to bzdura.
Jadiza Czwartek, 14 Czerwca 2018, 15:07
Dyżury lekarzy , to praca dodatkowa poza nominalnym czasem pracy. Może ktoś poda w końcu ile łącznie z korepetycjami dawanymi prywatnie zarabia np. nauczycielka, ile informatyk, który oprócz pensji ma także dochód z prywatnej spółki, itp., itd.
Marcin Czwartek, 14 Czerwca 2018, 14:08
Ktos chyba sobie zarty robi. Juz sie z nas w Europie smieja ze polski lekarz za jeden dyzur dobowy zarabia wiecej niz pielegniarka na miesiac. SOR 80zl x 12h =960zl x 10 = 9600zl, ZRM 120 zlx 24h=2880zl x 10 dyz = 28800zl. Oddzial 85zl x 12 =1020zl x 10 = 10200 zl to tylko dyzury nie liczac etatow, przychodni i wizyt. Pozdrawiam
widz Poniedziałek, 18 Czerwca 2018, 1:00
Jak wyliczyłem podajesz kwotę za...30 dyżurów w miesiącu. Uprzytomnię Ci, że nie jest fizycznie możliwe żeby ktoś to zniósł. Można mieć 10 - może w ekstremalnej sytuacji 12-13 dyżurów w miesiącu ale to trzeba odespać, nie można ciągnąc tego z normalnym etatem.
Gacuś Czwartek, 14 Czerwca 2018, 18:27
Bo niby w Europie to pielęgniarka zarabia więcej od lekarza co? A dlaczego panie pielęgniarzu jątrzysz pan jak zwykle na lekarzy, ku uciesze gawiedzi , która was pielęgniarzy nie lubi jeszcze bardziej niż konowałów. Dlaczego nie jątrzysz pan na innych GODNIE zarabiających. Lekarze zwłaszcza ci najciężej i najbardziej odpowiedzialnie pracujący po szpitalach wcale nie sa krezusani i dobrze pan panie pielęgniarzu o tym wiesz. Masz coś z tego jątrzenia Zyjesz z tego? Podbijasz odsłony stron. Ktoś ci za to płaci ? Dyżury lekarskie to praca w nadgodzinach. A za nadgodziny w każdym zawodzie płaci się dodatkowe i wysokie stawki. W innych zawodach 80 zł/h to żadna rewelacja. A może byście tak wszyscy wspólnie nie tylko z lekarzami ale nawet z salowymi zawalczyli o godność pracownika ochrony zdrowia zamiast jątrzyć i jątrzyć. Jątrzycie już od wielu lat. Atakujecie najczęściej nie lekarzy ale o dziwo same siebie. I cos wam z tego do tej pory przyszło? Zabrali innym a wam dali? Czas w końcu iść po rozum do glowy.
Kropka Czwartek, 14 Czerwca 2018, 16:26
Ale to są dodatkowe godziny pracy, ktos Wan broni brać nadgodziny? Jakbyście pracowali 250-350h miesięcznie to zapewne tez byscie tyle, albo i lepiej zarobili.
Ja Czwartek, 14 Czerwca 2018, 16:11
Masz racje Marcin. Sama znam lekarke na emeryturze ktora za dyzur w pogotowiu(dojezdza z Warszawy do miasta oddalonego o 200 km,dyzuruje od piatku od 15 do poniedzialku do 7, jezdzi na wszystkie weekendy)bierze 5000 netto. Czyli miesiecznie tylko z pogotowia ma 20 000. A gdzie reszta? A jeszcze prywatny gabinet gdzie wizyta kosztuje 150 zl.
antoni Piątek, 15 Czerwca 2018, 9:31
Spokojnie za 3 lata będzie zarabiała 3 razy tyle a ludzie dalej będą głosować na socjalistów przy następnych wyborach... (TFU!)
krecik Piątek, 15 Czerwca 2018, 8:33
To ile ta biedna starsza kobieta pracuje w miesiącu, 400, 500 h? Obrabia dwa, trzy pełne etaty, więcej? Bo samych weekendowych dyżurów ma 4x64h=256h i jeszcze jak piszesz prywatny gabinet. Jednym słowem zgroza, dramat ! No ale jeden z ministrów powiedział , że lepszy lekarz przemęczony, widocznie nawet tak skrajnie jak ta starsza pani, niż żaden.
Filonek Czwartek, 14 Czerwca 2018, 18:48
Biedna kobieta! Emerytka, jedzie 200 km i dyżuruje ponad sześćdziesiąt godzin bez przerwy, To się może skończyć bardzo zle zarówno dla niej jak i dla szpitala. Kilka razy było ostatnio bardzo głośno o tragediach, ktore wydarzyły się spowodowane podobnymi okolicznościami. Zarówno szpital, który się godzi na takie dyżurowanie jak i starsza pani lekarka musza być w desperacji. Tu nie ma czego zazdrościć. Ta sytuacja jest przerażająca.
smieszne Czwartek, 14 Czerwca 2018, 18:43
64h pracy to wychodzi jakies 78zł/h, tracac całe weekendy, niszcząc swoje zdrowie żeby zapełnić grafiki tam gdzie brakuje rąk do pracy a ludzie najchętniej stanęli by z biczem i za darmo kazali pracować. Jakoś nie widac chętnych na dorabianie u osób które narzekają bo "tyrają" 8h 5 dni w tygodniu. Pracujcie całymi weekendami, róbcie dobowe dyżury i pogadamy.
ps. w biurze pod warszawą mam te ich 10tys za normalny czas pracy bez nadgodzin a wolałbym iść do lekarza który bierze 150zł za godzine ale będzie wypoczęty niż pracującego 60h...
Fiona Czwartek, 14 Czerwca 2018, 18:34
Co stoi na przeszkodzie ,żebyś ty też dorobiała sobie takimi 64 godzinnymi nieprzerwanymi dyżurami? Pielęgniarki też sa bardzo potrzebne! Wiele z was dorabia sobie tak jak ta pani doktor, tyrając po kilkaset h w miesiącu. Same o tym piszecie na rozmaitych forach internetowych. Może tez podacie ile wynoszą wasze zarobki po zsumowaniu tych kilku etatów? Uwierz mi w wielu też byście zawiść wzbudziły.
Jacek Czwartek, 14 Czerwca 2018, 18:21
A Ty kochana weekendy w domu z mężem lub na zabawie i w razie czego czekasz na pogotowie
Zaskoczona Czwartek, 14 Czerwca 2018, 16:45
Tylko, że to praca dodatkową- czytaj nadgodziny. Jeśli ktoś chce więcej zarabiać też może pracować na drugi etat. Pracowali Państwo kiedyś 300 godzin w miesiącu? Mówmy o pensjach podstawowych.
Zirytowany Czwartek, 14 Czerwca 2018, 16:29
A ile wizyta w gabinecie ma kosztować? U fryzjera lub na paznockie to mozna tyle zostawić, ale jezeli chodzi o zdrowie u osoby z wyższym wykształceniem i doświadczeniem to powinno byc za 50zl? Albo za darmo? A nie, najlepiek jakby doplacali, ze laskawcy przyszli i chcą sie leczyć...
Mmm Piątek, 15 Czerwca 2018, 11:15
Ciezko sie nie zgodzic z takim komentarzem. Wizyty u kosmetyczki itp. 100zł lekka reka nie twoje i jest dobrze. Ale zaplacic lekarzowi, fizjoterapeucie, masazyscie ktory zadba/poprawi o twoje zdrowie 100-150 zl to duzo.
dr med Piątek, 15 Czerwca 2018, 14:35
Zgadzam się, kosmetyczka idzie na kurs i bierze 100-150 zł za malowanie paznokci, 200 zł fryzjerka za farbowanie i nikogo to nie dziwi. Ale to samo 100 czy 200 zł za wizytę u osoby,która się uczy 5,10 czy 15 lat to dużo? Paranoja! Ale przecież pomalowane włosy czy pazury każdy zobaczy, a zdrowy kręgosłup czy nerki to już nie