Rezydenci: jest projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń

14 Czerwca 2018, 21:10 Lekarz rezydent

Skierowany właśnie do konsultacji projekt rozporządzenia określa wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów różnicując je w zależności od wybranej dziedziny medycyny oraz od okresu odbytej specjalizacji w tym trybie.

Jak informuje MZ, dla zachowania zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych w podpisanym z Porozumieniem Rezydentów OZZL porozumieniu ustalono, że:

- lekarz zakwalifikowany do odbywania rezydentury w dziedzinie nieokreślanej jako priorytetowa otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto

- a w dziedzinie określanej jako priorytetowa 4700 zł.

Dodatkowo biorąc pod uwagę kryterium roku odbywania specjalizacji, uzgodniono, że:

- wynagrodzenia te wzrosną począwszy od trzeciego roku rezydentury o 500 zł brutto dla specjalizacji określanych jako niepriorytetowe oraz o 600 zł brutto dla specjalizacji określanych jako priorytetowe i wyniosą odpowiednio 4.500 zł oraz  5.300 zł.

Priorytetowe dziedziny

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach będzie wyższa, gdy wybrana przez niego specjalizacja to:

1) anestezjologia i intensywna terapia,

2) chirurgia onkologiczna,

3) chirurgia ogólna,

4) choroby wewnętrzne,

5) geriatria,

6) hematologia,

7) kardiologia dziecięca,

8) medycyna ratunkowa,

9) medycyna rodzinna,

10) neonatologia,

11) neurologia dziecięca,

12) onkologia kliniczna,

13) onkologia i hematologia dziecięca,

14) ortodoncja,

15) patomorfologia,

16) pediatria,

17) psychiatria,

18) psychiatria dzieci i młodzieży,

19) radioterapia onkologiczna,

20) stomatologia dziecięca

Bez obniżek

Poza tym, w § 3 pkt 2 porozumienia zapisano gwarancję, że lekarze, których aktualna wysokość wynagrodzenia jest wyższa niż uzgodniona w pkt 1 utrzymają swoje dotychczasowe wynagrodzenie. Sytuacja ta dotyczy lekarzy zakwalifikowanych w okresie od dnia 31 października 2017 r. do odbywania rezydentury w dziedzinie określanej jako priorytetowa, dlatego ich wynagrodzenie w dalszym ciągu wynosić będzie 4.875 zł, jak ustalono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego  lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 2017).

AK

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz