Wyzwania dla ochrony zdrowia - podsumowanie Impact`2018

15 Czerwca 2018, 10:10 impactw mapa potrzeb biotechnologia

Zakończyła się trwająca w dniach 13-14 czerwca konferencja Impact'2018 będąca międzynarodowym wydarzeniem dotyczącym przyszłości gospodarki cyfrowej, współtworzonej przez biznes, naukę, startupy oraz administrację. Naszym czytelnikom prezentujemy najciekawsze wątki ścieżki biotechnology&digital health odbywającej się w ramach wydarzenia.

Odbywające się konferencje zgromadziły liczne grono polskich, ale także zagranicznych ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu. Kongres był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie m.in. rozwoju biotechnologii.

W ramach wspominanej ścieżki obyły się panele dotyczące m.in.: międzynarodowej współpracy w zakresie biotechnologii, leczenia personalizowanego, przyszłości opieki zdrowotnej oraz przemysłu biotechnologicznego, zdrowia cyfrowego czy rozwoju biotechnologii w Polsce.

Odejście od leczenia szpitalnego

-Na świecie obserujemy odejście od leczenia szpitalnego, lekarz staje się partnerem a pacjent zaanagażowany zostaje w proces terapeutyczny - rozpoczął prowadzący konferencję Dave Allen.

Priorytetem dla decydentów powinno być krzewienie właściwych postaw zdrowotnych oraz zapobieganie chorobom, których da się uniknąć, wtedy pieniądze trafią na leczenie pacjentów, którzy rzeczywiście tego potrzebują - wskazywali eksperci podczas panelu Digital patient's journey”.

Należy wzmocnić dostęp pacjenta do ograniczonych danych o stanie swojego zdrowia

Zgromadzeni podkreślali rolę stałego dostępu pacjentów do informacji o stanie własnego zdrowia i możliwości cyfrowej analizy tych danych oraz dostępu do rzetelnych porad lekarskich on-line. Tylko monitorowanie własnego organizmu i współpraca z lekarzami przy zapobieganiu chorobom mogą rzeczywiście zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej.

- Jednym z najważniejszych aspektów zmiany koniecznej w ochronie zdrowia jest przeniesienie pacjenta do centrum systemu. Nawet najlepsze technologie nie odniosą pożądanego skutku, jeśli najważniejszym podmiotem wszystkich działań nie będzie pacjent - mówił w Krakowie Tomasz Staszelis z Polpharmy.

Współpraca na rzecz nowych technologiii w medycynie

Przyszłość medycyny i nowych technologii należeć będzie do klastrów oraz innowacyjnych starupów - wskazywali zgodnie eksperci.

Praca nad niektórymi startupami trwa bardzo długo, stąd potrzebna jest duża współpraca z różnymi środowiskami.

Podobne stanowisko przyjął Michał Drozdz z Johnson & Johnson. - By stworzyć konkurencyjny ekosystem biotechnologiczny w Polsce konieczna jest współpraca między różnymi środowiskami, w tym przede wszystkim akademickim - wskazywał.

- Teraz bardzo intensywnie współpracujemy ze środowiskiem akademickim. Współpraca jest kluczowa, tylko wtedy możemy cokolwiek osiągnać - mówił także Rory O'Connor - dyrektor medyczny Pfizer.

Wskazywano, iż dobrym przykładem państwa gdzie badania i rozwój działają efektywnie jest m.in. Kanada.

Nowoczesne leki tak, ale takie na, które stać będzie pacjentów

Eksperci z branży farmaceutycznej wielokrotnie podkreślali jak ważne jest tworzenie leków, na które ludzi będzie stać, czyli takich, które będą później służyć pacjentom, inne działanie nie ma sensu.

Warszawa może stać sie zagłębiem biotechnologicznym?

Eksperci w trakcie panelu „Warsaw - the next European biotech hub?” próbowali odpowiedzieć na pytanie, jakie szanse w tym aspekcie ma Warszawa.  Czego potrzebuje Polska, by sektor biotechnologiczny mógł tu dobrze się rozwiajać?

Dyskutowano także jak niewiele spółek biotechnologicznych notowanych jest na giełdzie. Celem jest, by do 2030 r. ich liczba wzrosła dziesięciokrotnie. Kolejno wskazywano, iż w Polsce priorytetem jest teraz przyjęcie „Konstytycji dla Nauki”.

- Intensywnie poszukujemy partnerów zewnętrznych, prowadzimy współpracę z Uniwersytetem Warszawskim – dostrzegamy możliwość nawiązania partnerstw potencjalnie nas interesujących. Cieszę się, że jako jedyny partner komercyjny, jesteśmy częścią takich rozwiązań jak PACTT (Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii), potencjał takiej współpracy jest szeroki. Dzięki współpracy dwóch sfer: nauki i biznesu przy badaniach naukowych i wdrożeiach gospodarczych, możliwy jest sukces i postęp. Ponadto Polska nauka to ogromny potencjał, a Polscy naukowcy mają szansę realnie zaistnieć - tłumaczył w trakcie sesji „Successful R&D ecosystems in technology transfer” Michał Kurzelewski, dyrektor medyczny Pfizer Polska.

Jakie wyzwania przed koncerami farmaceutycznymi?

- Innowacja jest dla nas kluczowa, dlatego naszym celem jest wprowadzanie nowych leków czy tarapii. Jesli chodzi o leczenie bólu krótkoterminowego mamy dobre efekty, w przypadku natomiast leczenia bólu przewlekłego, długoterminowego tak dobrych wyników juz nie mamy. Teraz pracujemy nad takim leczeniem bólu, bardzo dobrze rozumiemy ten obszar - mówił Rory O'Connor - dyrektor medyczny Pfizer.

Czy Polskę stać na innowacje?

- Wszystko zaczyna się od nauki, choć inwestorzy wolą finansować projekty już zaawansowane - mówił Marcin Szumowski z OncoArendi Therapeutics.

- Pojawia się bardzo dużo badań naukowych, jednak jest też problem z przenoszeniem tych badań na rynek, bo naukowcy nie są przedsiębiorcami, był to także problem występujący w Niemczech - choć to ambitny cel - mówił Markus Sieger, prezes Polpharmy.

- Obecnie na rynku farmaceutycznych dochodzi do dużej interakcji miedzy środowiskiem naukowym/uniwersyteckim a dużymi firmami. Tę współpracę się stymuluje a nie wyłączenie finansuje, mamy konkretne projekty - przekazywał podczas panelu „Act now! Building a competitive Polish biotechnology ekosystem” prezes Polpharmy.

- Poszukujemy partnerów, prowadzimy współpracę z Uniwersytetem Warszawskim - dostrzegam możliwość uzyskania danych potencjalnie nas interesujących, jesteśmy na początku drogi, kiedy takie relacje się nawiązuje. Cieszę się, że poczyniliśmy pierwsze kroki, potencjał takiej współpracy jest szeroki. Trzeba ocenić jakie są wspólne oczekiwania, niesłuszne są obawy, że wielka firma zabierze najbardziej wartościowe pomysły, gdyż jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę. Ponadto Polscy naukowcy będą mogli realnie zaistnieć - tłumaczył w trakcie sesji „Successful R&D ecosystems in technology transfer” Michał Kurzelewski, dyrektor medyczny Pfizer Polska.

Przesłaniem płynącym z tegorocznej edycji Impactu jest cel, by pacjenci jak najdłużej  pozostawali nie-pacjentami a po prostu zdrowymi ludźmi. System ochrony zdrowia ma natomiast działać wydolnie i przyjaźnie. To jednak wymaga konstruktywnego dialogu oraz współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami.

Anna Grela

 Polecamy również:

Biotechnologia na Impact'2018

5 celów strategicznych do 2030 r. wg. Rady Wspólnie dla zdrowia

Rząd o wsparciu polskich leków: 500 mln zł, selekcja projektów

Publiczny fundusz zainwestuje 300 mln zł w biotechnologie

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz