18.06 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT

Na poniedziałek (18.06) zaplanowano zebranie Rady Przejrzystości AOTMiT. Co wówczas będzie porządkiem obrad rady?

 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku VALAROX (valsartanum + rosuvastatinum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego ARGININE VEYRON (arginine hydrochloride) we wskazaniach: drgawki pirydoksynozależne, heteroplazmia - objawy zespołu MELAS, zespół MELAS, zaburzenia cyklu mocznikowego - deficyt OTC, zaburzenia cyklu mocznikowego- cytrulinemia typu I.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego GAMMALON (aminobutyric acid) we wskazaniach: autyzm, afazja ruchowa i czuciowa, opóźniony rozwój psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych).
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” (woj. małopolskie).
 • Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
 1. „Od Juniora do Seniora – edukacja żywieniowa i profilaktyka chorób związanych z otyłością” (miasto Radom).
 2. „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” (gm. Osiecznica).
 3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Grębocice”.
 4. „OSTEOSTOP” (gm. Choroszcz).
 5. „Zdążyć przed osteoporozą – profilaktyka” (miasto Nowy Sącz).
 6. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.
 7. „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn”.
 8. „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta Stalowa Wola w wieku 65+”.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz