25.06 Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT

W poniedziałek (25.06) zaplanowano posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. W porządku obrad przygotowano: 

 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TELDIPIN (telmisartanum + amlodipinum) we wskazaniu: leczenie zastępcze nadciśnienia tętniczego pierwotnego u chorych, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania telmisartanu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w produkcie złożonym.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego LORENZO OIL we wskazaniu: adrenoleukodystrofia.
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim”.
 • Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
 1. „Badanie pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie”,
 2. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew”,
 3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie zwiększania dostępności do świadczeń w ramach rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Grębocice”,
 4. „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018”,
 5. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Barcin, po 65 roku życia”,
 6. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia” (gmina i miasto Odolanów),
 7. „Program Polityki Zdrowotnej Miasta Biała Podlaska na lata 2019-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 12-letnie”.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz