Rada Przejrzystości m.in. o programie wykrywanie wad rozwojowych

15 Czerwca 2018, 14:43 AOTMiT

Najbliższe posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych przewidziano na poniedziałki: 18 oraz 25 czerwca. Przedmiotem posiedzenia będzie m. in. ocena leku na nadciśnienie tętnicze pierwotne oraz leku używanego we wskazaniach: autyzm, afazja ruchowa i czuciowa, opóźniony rozwój psychoruchowy. Co jeszcze będzie przedmiotem posiedzeń rady?

W poniedziałek 18.06: 

 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku VALAROX (valsartanum + rosuvastatinum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego ARGININE VEYRON (arginine hydrochloride) we wskazaniach: drgawki pirydoksynozależne, heteroplazmia - objawy zespołu MELAS, zespół MELAS, zaburzenia cyklu mocznikowego - deficyt OTC, zaburzenia cyklu mocznikowego- cytrulinemia typu I.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego GAMMALON (aminobutyric acid) we wskazaniach: autyzm, afazja ruchowa i czuciowa, opóźniony rozwój psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych).
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” (woj. małopolskie).
 • Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
 1. „Od Juniora do Seniora – edukacja żywieniowa i profilaktyka chorób związanych z otyłością” (miasto Radom).
 2. „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” (gm. Osiecznica).
 3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Grębocice”.
 4. „OSTEOSTOP” (gm. Choroszcz).
 5. „Zdążyć przed osteoporozą – profilaktyka” (miasto Nowy Sącz).
 6. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.
 7. „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn”.
 8. „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta Stalowa Wola w wieku 65+”.

W poniedziałek 25.06: 

 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TELDIPIN (telmisartanum + amlodipinum) we wskazaniu: leczenie zastępcze nadciśnienia tętniczego pierwotnego u chorych, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania telmisartanu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w produkcie złożonym.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego LORENZO OIL we wskazaniu: adrenoleukodystrofia.
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim”.
 • Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
 1. „Badanie pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie”,
 2. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew”,
 3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie zwiększania dostępności do świadczeń w ramach rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Grębocice”,
 4. „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018”,
 5. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Barcin, po 65 roku życia”,
 6. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia” (gmina i miasto Odolanów),
 7. „Program Polityki Zdrowotnej Miasta Biała Podlaska na lata 2019-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 12-letnie”.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TELDIPIN (telmisartanum + amlodipinum) we wskazaniu: leczenie zastępcze nadciśnienia tętniczego pierwotnego u chorych, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania telmisartanu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w produkcie złożonym.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego LORENZO OIL we wskazaniu: adrenoleukodystrofia.
 • Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim”.
 • Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
 1. „Badanie pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie”,
 2. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miejskiej Tczew”,
 3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie zwiększania dostępności do świadczeń w ramach rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Grębocice”,
 4. „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018”,
 5. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Barcin, po 65 roku życia”,
 6. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia” (gmina i miasto Odolanów),
 7. „Program Polityki Zdrowotnej Miasta Biała Podlaska na lata 2019-2021 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 12-letnie”.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz