POZ upomina się o wzrost finansowania. NFZ zwiększa pulę środków innym

17 Czerwca 2018, 16:57 Krajewski

Jak informowaliśmy, będą dwie zmiany tegorocznego planu finansowego NFZ. W sumie na 1,5 mld zł. Jacek Krajewski, szef Porozumienia Zielonogórskiego zwraca uwagę, że choć rola podstawowej opieki zdrowotnej ma według deklaracji MZ rosnąć, to finansowanie jej spadnie. 

Oczywiście nie będzie to spadek nominalny, ale po planowanych zmianach planu, procentowo wydatki na POZ będą niższe niż dotychczas. 
 
- Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego wyraził głębokie zaniepokojenie ostatnimi zmianami planu finansowego NFZ. W planie uwzględniono podwyżki dla większości działów ochrony zdrowia za wyjątkiem podstawowej opieki zdrowotnej - podkreśla Jacek Krajewski.
- Pominięcie POZ zaburzy ciągłość świadczonych usług. Działanie Funduszu pozostaje w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami resortu zdrowia dotyczącymi wzmocnienia roli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w systemie - informuje prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
 
 
Ile i na co?

Na podpis czekają dwie zmiany planu finansowego. Około 500 mln zł ma być uruchomione z rezerwy ogólnej, a 999,4 mln zł to efekt planowanej wyższej składki z ZUS oraz przesunięcia części środków m.in. z rezerwy na leczenie transgraniczne. 

- Pierwsza zmiana planu w wysokości 999,4 mln zł przeznaczona będzie m.in. na wyroby medyczne dla osób niepełnosprawnych, dodatkowe świadczenia w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki oraz diagnostyki obrazowej - informuje NFZ. Chodzi o tomografię komputerową i rezonans magnetyczny.

Według szacunków dodatkowe środki w kwocie 180 mlnzł  pozwolą na wykonanie dodatkowych ok. 24 876 zabiegów usunięcia zaćmy i ok. 8 000 operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. W przypadku diagnostyki obrazowej dodatkowe pieniądze w wysokości 95 milionów zł pozwolą na wykonanie dodatkowo 120 tys. badań tomografii komputerowej i ponad 120 tys. badań rezonansu magnetycznego. 

Kolejna zmiana planu to uruchomienie środków pochodzących z rezerwy ogólnej Funduszu.

Pieniądze uzyskane z rezerwy zostanie przeznaczona na: 
- bezlimitową rehabilitację osób niepełnosprawnych (225 mln zł),

- Centra Zdrowia Psychicznego (40 mln zł)

Sfinansowane zostaną też zmiany w leczeniu szpitalnym czy ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które mają obowiązywać od 1 lipca: 
- podwyższenie wyceny w AOS poprzez wprowadzeniu współczynników korygujących w przypadku udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych na rzecz dzieci. 
- wprowadzenie pełnej wartości refundacji w leczeniu szpitalnym dzieci od pierwszego dnia pobytu dziecka w szpitalu. 
Zmiany planu finansowego zostaną niezwłocznie opublikowane po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Finansów, tak aby nowe regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych były realizowane od 1 lipca.

 
AK
 
Polecamy także:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz