Tydzień w pigułce

18 Czerwca 2018, 8:52 kalendarz

Dzisiaj zaplanowano zebranie Rady Przejrzystości AOTMiT. Przedmiotem ocen będzie m. in. lek stosowany we wskazaniach: autyzm, afazja ruchowa i czuciowa, opóźniony rozwój psychoruchowy. Również w tym tygodniu: Komisja Zdrowia o prawie farmaceutycznym, Komisja Finansów o budżecie resortu zdrowia oraz konferencja dot. telemedycyny.

Pełen plan posiedzenia Rady Przejrzystości tutaj

We wtorek o godz. 15.00, w Senacie zbierze się Komisja Zdrowia. Przedmiotem prac komisji będzie rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Tego samego dnia, również o godz. 15.00, w Sejmie zbierze się Komisja Finansów Publicznych. Przedmiotem prac komisji będzie rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, w tym zawarta opinia Komisji Zdrowia. 

Także jutro, w Warszawie w hotelu MDM o godz. 13.00 odbędzie się konferencja„Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie zdrowia?”organizowana przez Telemedyczną Grupę Roboczą. Prelegentami będą: Janusz Cieszyński, dr. Piotr Soszyński, prof. Henryk Skarżyński, prof. Ryszard Piotrowicz, Jerzy Szewczyk oraz Michał Boni.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz