Prezydium NRL: skąd dodatkowe środki na zatrudnienie sekretarek medycznych

18 Czerwca 2018, 11:37 szpital chirurg operacja lekarz pielęgniarka

Wprowadzeniu możliwości zatrudniania sekretarek medycznych musi towarzyszyć zagwarantowanie przez NFZ dodatkowych środków finansowych na ten cel - wskazuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w wydanym stanowisku.

Prezydium wydało stanowisko ws. projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że wprowadzeniu do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego możliwości realizacji tych świadczeń przy pomocy sekretarek medycznych musi towarzyszyć zagwarantowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych na zatrudnienie tego personelu, a także określenie minimalnych norm ich zatrudnienia - czytamy w stanowisku.

Brakuje źródeł finansowania

Według NRL, projekt nie przewiduje zapewnienia środków publicznych na zatrudnienie personelu pomocniczego. - Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że wskazane w Ocenie Skutków Regulacji skutki finansowe po stronie NFZ odnoszą się do zawartych w opiniowanym projekcie zmian dotyczących wprowadzenia nowych świadczeń gwarantowanych, lecz nie dotykają kwestii związanych z zatrudnianiem personelu pomocniczego - podkreślili lekarze.

Według nich, zawarte w opiniowanym projekcie rozwiązanie, pomijające aspekt źródeł finansowania zatrudnienia personelu pomocniczego, jest niepełne i z tego powodu nie może przynieść zakładanych celów w postaci umożliwienia bardziej racjonalnego i efektywnego udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz