Prezydium NRL ws. proponowanych standardów leczenia bólu

18 Czerwca 2018, 13:26 pielęgniarka pacjent opieka ręka

W ramach świadczeń przeciwbólowych powinien być realizowany wielokierunkowy model leczenia bólu - podkreśla prezydium NRL, ale jednocześnie wskazuje problem źródeł finansowania dodatkowych zadań.

Prezydium NRL wydało stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu.

Prezydium NRL podkreśliło, że dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, w tym do terapii przeciwbólowej jest istotnym elementem realizacji zobowiązań Państwa z zakresu podstawowych praw i wolności. - Niezapewnienie skutecznego systemu leczenia bólu oznacza niewywiązanie się Państwa z ciążącego na nim obowiązku wynikającego między innymi z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - czytamy w stanowisku.

Według Prezydium NRL, opieka przeciwbólowa powinna być świadczona w ramach Poradni Medycyny Bólu, Oddziału Medycyny Bólu, zaś pacjenci hospitalizowani w oddziałach szpitalnych o różnym profilu winni mieć zapewniony dostęp do konsultacji w ramach Szpitalnego Zespołu Konsultującego Przeciwbólowo.

Wielokierunkowe leczenie

Lekarze przypomnieli, że według zaleceń Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP) zastosowanie wielokierunkowego leczenia pozwala nie tylko na zmniejszenie bólu, ale głównie na poprawę jakości życia pacjentów z bólem przewlekłym, i to zarówno leczonych w warunkach stacjonarnych jak i przyjmowanych ambulatoryjnie.

- W ramach świadczeń przeciwbólowych powinien być realizowany wielokierunkowy model leczenia bólu, obejmujący wykonywanie zabiegów z zakresu: anestezjologii (blokady), wysokospecjalistyczne procedury (tj. zabiegi neurodestrukcyjne) oraz farmakoterapii, fizykoterapii (neuromodulacyjna, rehabilitacyjna) czy psychoterapii - czytamy w stanowisku.

Projekt nie wskazuje źródeł finansowania

Prezydium NRL zwraca uwagę, iż projektowane rozporządzenie nie wskazuje źródeł finansowania dodatkowych zadań, jakie narzuca na personel medyczny, takich jak monitorowanie bólu trzy razy na dobę czy też obowiązek sporządzenia Karty Oceny Nasilenia Bólu.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz