Raport: wprowadzenie opieki farmaceutycznej przyniosłoby blisko 4 mld zł oszczędności

18 Czerwca 2018, 15:59 leki apteka farmaceuta senior

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej w Polsce mogłoby przynieś blisko 4 mld zł oszczędności - wynika z raportu firmy Deloitte. Do wykorzystania jest potencjał: 15 tys. aptek i 26 tys. farmaceutów. Resort zdrowia pracuje już nad optymalnym rozwiązaniem i odpowiednimi zmianami w przepisach.

W poniedziałek na konferencji prasowej zaprezentowano raport "Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną? Rola i wyzwania współczesnej apteki", przygotowany przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z USP Zdrowie.

Raport wskazał, że ponad 12 proc. Polaków deklaruje, że ma niezaspokojone potrzeby związane z leczeniem. Głównym powodem jest zbyt długi czas oczekiwania na wizytę wynikający z niewystarczającej liczby lekarzy.

Autorzy raportu przekonwali, że farmaceuci cieszą się wysokim zaufaniem wśród polskiego społeczeństwa i stanowią ogromny potencjał, który powinien być doceniony i włączony do systemu ochrony zdrowia. Wskazywali też na doświadczeniea innych krajów zachodnioeuropejskich, gdzie wprowadzenie opieki farmaceutycznej zdecydowanie poprawiło efektywność leczenia, a w konsekwencji bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta.

Według definicji wypracowanej przez Ministerstwo Zdrowia opieka farmaceutyczna jest to działanie polegające na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii.

Rolą farmaceutów byłoby doradzanie pacjentowi przed rozpoczęciem leczenia nowym preparatem, rzetelne przekazywanie choremu informacji – co zwiększa bezpieczeństwo stosowania leków, oraz motywowanie go do stosowania się do zaleceń lekarskich przez wyjaśnienie założeń leczenia. Cały ten proces miałby się odbywać w atmosferze spokoju i dyskrecji.

Trzeba wykorzystać wdrażanie e-recepty

– W Polsce należy wykorzystać szansę, którą daje wprowadzenie e-recept. Elektroniczne recepty zastąpią papierowe, bo będą wygodne dla pacjenta, lekarza i farmaceuty. Dzięki powstaniu sieci wymiany informacji między przychodniami i aptekami, wprowadzenie opieki farmaceutycznej około 2020 roku byłoby, więc możliwe – mówi Piotr Arak, współautor raportu.

MZ pracuje nad wdrożeniem opieki farmaceutycznej

Wiceminister zdrowia Marcin Czech przypomniał, że obecnie w resorcie działa specjalny zespół, który przygotowuje propozycje wdrożenia opieki farmaceutycznej.

- My co do zasady w Ministerstwie Zdrowia patrzymy z wielką nadzieją w kierunku opieki farmaceutycznej - podkreślił M.Czech i dodał, że potencjalna możliwość wykorzystania farmaceuty w systemie jest dość szeroka, patrząc na doświadczenia innych krajów.

- Zespół zaproponuje pilotaż wdrożenia opieki farmaceutycznej. Chcemy też ustalić w jakim kierunku i w jakim zakresie musimy zmienić przepisy - mówił wiceminister.

Zaznaczył, że trwający obecnie pilotaż e-recepty i przechodzenie w stronę cyfryzacji, to dobry moment do tego, aby popatrzeć, czy pilotażowo można połączyć tym informatycznym systemem pacjenta, lekarza i farmaceutę, aby ze sobą współpracowali.

- Pilotażowe wdrażanie opieki farmaceutycznej ograniczylibyśmy na początek do porady lekowej, czyli farmaceuta wie jakie inne leki stosuje pacjent i wskazuje ewentualne interakcje, działania niepożądane, dawkowanie. Farmaceuta przygotowywałby zalecenia dla pacjenta, ale w razie konieczności także do lekarza przesyłałby informacje - mówił M.Czech.

Zaznaczył jednocześnie, że farmaceuci mają także potencjał i mogliby oprócz doradztwa lekowego, robić np. pomiar BMI, uczyć obsługi glukometru, a nawet szczepić np. przeciwko grypie.

- Chyba nigdy nie byliśmy tak bliscy, żeby wykonać ten ruch - podkreślił wiceminister. 

Trzy scenariusze

Zdaniem ekspertów Deloitte reformę opieki zdrowotnej można zrealizować według jednego z trzech scenariuszy. Pierwszy z nich zakłada wprowadzenie programu profilaktycznego, który nie wymagałby istotnych zmian legislacyjnych. Gdyby miał objąć całą populację, jego roczny koszt wynosiłby około 3,5 mld zł w 2020 r., ale zyski zdrowotne zredukowałyby wydatki NFZ o 3,85 mld zł (4 proc. budżetu NFZ).
W drugim scenariuszu można wprowadzić – na podobieństwo świadczeń POZ – usługę opieki farmaceutycznej i farmaceutę jako element podstawowej opieki zdrowotnej. Podobnie jak w pierwszym scenariuszu wiązałoby się to z 3,5 mld zł rocznych wydatków w 2020 r. i 3,85 mld zł oszczędności. Trzeci model zakłada wprowadzenie w Polsce regulacji prawnych umożliwiających klientom aptek stanie się pacjentami za niską opłatą ryczałtową. Zysk dla publicznego systemu ochrony zdrowia z prywatnego korzystania z opieki farmaceutycznej mógłby wynieść wówczas około 468 mln zł.

Co na to aptekarze?

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podkreśliła, że opieka farmaceutyczna jest korzyścią, przynosi oszczędności dla systemu ochrony zdrowia. Jednak zaznaczyła, że obecnie opieka farmaceutyczna nie ma ram prawnych i musiałoby zmienić się wiele przepisów, określających co wolno farmaceucie.

- Postulujemy, aby farmaceuta mógł mieć wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta, czyli wgląd farmaceuty w indywidualne konto pacjenta, oczywiście w ograniczonym zakresie - mówiła. Mam nadzieję, że uda się jak najszybciej wypracować takie rozwiązania prawne , które umożliwią sprawowanie opieki farmaceutycznej - dodała.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz