Psychoterapia w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych

18 Czerwca 2018, 16:28 dziecko terapia psycholog

Ministerstwo Zdrowia od zeszłych wakacji pracuje nad zmianą paradygmatu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Od 1 lipca rusza pilotażowy program, który obejmie 28 ośrodków w Polsce. Następstwem pilotażu będzie wprowadzenie opieki psychoterapeutycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych, przeszkolenie nowej grupy psychiatrów oraz wprowadzenie skoordynowanej opieki nad dziećmi i młodzieżą w całej Polsce.

 

- W zeszłym roku zaczęła obowiązywać nowa strategia narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego. W oparciu o raporty NIKu. Głównym problemem z naszej perspektywy był to problem niezrealizowania większości celów które w strategii 2012-2016 były wskazywane – mówił podczas konferencji Z. Król.

Minister Zbigniew Król przedstawiał formę, w której plan reformy opieki psychiatrycznej będzie prowadzony. Reforma będzie prowadzona w 3 obszarach:  

  • Psychiatryczna opieka środowiskowa.
  • Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Obszar opieki nad osobami z uzależnieniami

Resort Zdrowia we współpracy z MEN oraz psychologami chcą instytucjonalizacji opieki zdrowotnej. Chodzi o jak największe ograniczenie opieki psychologicznej szpitalnej do środowiskowej (szkoła, dom). Celem jest stworzenie sieci ośrodków psychoterapeutycznych, które będą ściśle ze sobą współpracowały.

Kompleksowa opieka nad dziećmi i młodzieżą

Obecnie duża liczba poradni psychologicznych jest obciążona obowiązkami orzeczniczymi. Istnieje znacząca potrzeba biurokratyzacji opieki psychologicznej. – Psychiatrzy często nie mają czasu na odpowiednią poradę, która precyzowałaby odchylenia od normy pacjenta – mówił Z. Król podczas konferencji.

- Poradnie pedagogiczne będą pierwszym miejscem gdzie dziecko trafia z problemami, które niekoniecznie skutkują odległymi zaburzeniami. W ramach poradni otrzymuje kompleksową opiekę, razem ze wstępnym orzeczeniem. W tej poradni pedagog, psycholog będzie mógł koordynować opiekę nad danym dzieckiem, a jeżeli będzie konieczne skieruje go dalej do specjalistycznego ośrodka lub ośrodka referencyjnego, gdzie będzie można rozważać nad wsparciem farmakologicznym. Cała procedura opieki nad młodym pacjentem będzie udostępniona do pierwotnego, środowiskowego ośrodka opieki – mówił minister Król.

Skoordynowana opieka nad pacjentem

Do 1 stycznia wyłonionych zostanie 16 wojewódzkich ośrodków psychoterapeutycznych, które będą sprawowały rolę ośrodka koordynującego opieką psychologiczną w danym regionie. Ośrodki te będą odpowiedzialne za konsultacja przypadków zgłaszanych przez „niższe” oddziały świadczące opiekę,  wizytację podległych ośrodków oraz wdrażanie jednolitych procedur postępowania z pacjentami – w oparciu na spisany przez MZ „poradnik” dla świadczeniodawców.

Ministerstwo Zdrowia, że zaletą posiadania dużych ośrodków koordynujących po za kontrolą, będzie posiadanie doświadczonej kadry lekarzy oraz możliwość prowadzenia farmakoterapii.

Nowe świadczenia w koszyku świadczeń gwarantowanych

Zmiana paradygmatu opieki nad osobami z problemami na tle psychicznym będzie wymagało dostosowania poradni i szpitali oraz odpowiednich regulacji na poziomie ustawowym. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zapowiada stworzenie nowych zawodów w psychiatrii. Zapewniano, że efekcie zmian, opieka psychoterapeutyczna trafi do koszyka świadczeń gwarantowanych.

- Jesteśmy na etapie uzgodnień projektu, który ma być realizowany w ramiach POWER. Około 40 mln zł chcemy przeznaczyć na procedurę szkoleniową. Przez okres trwania pilotażu, w zależności od ilości szkoleń będziemy modyfikowali kwotę w ramach potrzeb. Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia wykonuje wzrost wyceny w 3 obszarach odnośnie psychiatrii. Szacujemy wycenę psychiatrii na poziomie ok. 4 proc w psychiatrii, 6 proc. w psychiatrii dzieci i młodzieży. Ponadto trwają prace nad eliminacją zróżnicowania między wycenami procedur (obecnie mówimy o różnicach na poziomie nawet 30 proc. wartości). Po zakończeniu prac pokażemy precyzyjne kwoty – mówił Z. Król.

Psychoterapeuta i specjaliści kliniczni

„Nowymi specjalizacjami”, które będzie trzeba uwzględnić przy wprowadzeniu programu będzie psychoterapeuta oraz specjalista kliniczny ds. dzieci i młodzieży. Wyżej wspomniani specjaliści uzupełnią oddziały stacjonarne i dzienne. Szkolenia dla tych specjalizacji będą trwały około 4 lat. Program szkolenia będzie opłacany przez państwo. Ze studentami będą podpisywane odpowiednie umowy lojalnościowe, tak jak z lekarzami.

 -Wiemy, że osoby z takimi kwalifikacjami już w systemie działają, jednak ich stanowiska nie są zdefiniowane. Dla takich osób nie będzie wymagany oddzielny tryb kształcenia. Zespół ekspertów pracujący przy ośrodkach referencyjnych będzie decyzyjny w sprawie przyznania takiego tytułu – mówił podczas konferencji dyr. Dep. Zdrowia, Dariusz Poznański.

 JK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Zbyniu Środa, 28 Listopada 2018, 12:53
Nie można zapominać, że psychoterapeuci często nie mają wykształcenia medycznego. Nie podlegają zasadom, które są przyjęte w świadczeniach zdrowotnych. Procedury jakimi się posługują nie spełniają zasad obowiązujących w deontologii lekarskiej.
psychoterapeuta Wtorek, 26 Czerwca 2018, 8:24
Ciekawy kt.specjalista psychoterapii będzie chciał pracować w państwowej poradni za marne grosze.
Muszą odpowiednio zapłacić