Ratownicy: Podwyżki, opt-outy, zmiany na SOR tematem rozmów z MZ

19 Czerwca 2018, 9:49 Józefa Szczurek-Żelazko (MZ)

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zapewniła ratowników, że ci z nich, którzy nie dostali podwyżki 2 razy po 400 zł, wkrótce je dostaną. Jak informują ratownicy, MZ ma wrócić do rozmów o kolejnych podwyżkach w sumie na 800 zł. Zmienić mają się też warunki pracy m.in. na SOR.

W MZ odbyło się wczoraj spotkanie wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko z ratownikami. 

Porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a protestującymi ratownikami medycznymi zawarte w lipcu ubiegłego roku zakładało m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia - wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat - o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. Ale nie wszyscy je dostali. 

O tym, co ustalono podczas poniedziałkowego spotkania ratownicy napisali w mediach społecznościowych. 

"1. Rozporządzenie o wypłacie zaległych dodatków dla ratowników poza PRM jest gotowe do podpisania przez ministra zdrowia. Termin podpisu po zakończeniu wewnątrz i zewnątrz resortowych uzgodnień ok. 25.06.2018 (opóźnienie spowodowane niechęcią ze strony MF-minister uważa, że środki na wypłaty dla tych ratowników zostały już przekazane i nie widział powodu, żeby je przekazywać ponownie). Wypłaty zaległe będą realizowane w formie jednorazowego przelewu.


2. Opt-out możliwy wcześniej niż przy dużej nowelizacji - ze strony ratowników padła propozycja, żeby umieścić w aktualnie nowelizowanej UoDL odpowiednie zapisy umożliwiające taką formę dodatkowego zatrudnienia dla ratowników.


3. Dodatek od 01.01.2019 w formie stałej zapisany w nowelizacji UoDL - propozycja podniesienia jego wysokości do 1600 zł (problematyczne zapisy o skierowaniu go dla wszystkich ratowników zatrudnionych w podmiotach działających na podstawie umowy z NFZ).


4. Projekt Ustawy o Samorządzie Zawodowym Ratowników Medycznych wyjdzie do konsultacji społecznych na przełomie lipca i sierpnia.


5. Wpisanie stażu pracy w SOR dla wymogów 5-letniego kierownika ZRM (brak takiego zapisu nie był zamierzony tylko nastąpiło jego przeoczenie...)


6. MZ stoi na stanowisku, że sprawowanie funkcji kierownika przez kierowcę z powodu braku spełniania wymogów 5 lat stażu przez pozostałych członków ZRM jest złym pomysłem, patrząc pod kątem skupienia się na opiece nad pacjentem oraz jakości tej opieki i prowadzeniem ambulansu jednocześnie.


6. Zabezpieczenie wymaganych kwot na wypłatę dodatku do końca roku 2018.


7. Powrót od rozmów o wypłacie kolejnych części docelowych 4×400 na przełomie sierpień-wrzesień (w tym okresie będzie możliwe określenie wpływów że składek zdrowotnych)


8. MZ wpisało propozycję zwiększenia nakładów na finansowanie SPRM do założeń budżetu na rok przyszły.


9. Stałe rozwiązanie systemowego zwiększania wynagrodzeń w SPRM poprzez przywrócenie dodatku wyjazdowego w formie określonej przez ustawę...?


10. Oszczędności i uszczelnienie systemu finansów PRM (rozliczanie z wydatków dysponentów w szczególności przyszpitalnych?, po zmianie kwalifikacji ZRM S na P różnica pozostaje w systemie u dysponenta, sukcesywne zmniejszenie procentowego udziału ZRM S w stosunku do ZRM P aż do osiągnięcia modelu randez-vous)


11. Uregulowanie zawodów pod względem specyfikacji i miejsca pracy:

pielęgniarka: szpital, oddział, SOR
ratownik: PRM, ZRM, SOR.


12. Możliwość wprowadzenia jednolitego numeru dla NiŚPL dla całego kraju na wzór 999 oraz zarządzanie i realizowanie wizyt lekarskich przez dysponentów ZRM poprzez dodatkowe zespoły wizytowe.


13.Wprowadzenie systemu Triage dla SOR I NiŚPL w jednym miejscu rozwiązaniem na odciążenie SOR".

 AK

Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz