MZ proponuje zmiany w oznakowaniu opakowań leków - projekt do konsultacji

19 Czerwca 2018, 14:02 leki

Doprecyzowanie i zaktualizowanie przepisów dotyczących oznakowania opakowań leków i treści ulotki, m.in. wprowadzenie możliwości zamieszczania skrótów "EXP" (termin ważności) oraz "Lot" (numer serii) na opakowaniach zewnętrznych produktów leczniczych - przewiduje skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia MZ.

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

Skróty także na opakowaniach zewnętrznych

Jak czytamy w uzasadnieniu, w projekcie doprecyzowano i zaktualizowano przepisy dotychczasowego rozporządzenia w celu wyeliminowania pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, poprawiono nieścisłości w sformułowaniach wynikające z nieprecyzyjnego tłumaczenia przepisów unijnej dyrektywy, a także wprowadzono możliwość zamieszczania skrótów "EXP (termin ważności) oraz "Lot" (numer serii) na opakowaniach zewnętrznych produktów leczniczych.

Taka zmiana ma wpłynąć pozytywnie na pozycję odpowiedzialnych, przede wszystkim ze względu na ewentualne obniżenie kosztów produkcji opakowań w wyniku wprowadzenia możliwości zamieszczania skrótów EXP i Lot oraz zwiększenie tym samym powierzchni do wykorzystania na opakowaniach zewnętrznych produktów leczniczych. Obecnie skróty te mogą być używane wyłącznie na opakowaniu bezpośrednim.

Ewentualne uwagi można przesyłać do 3 lipca br.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz