Kampania URPL: "Lek bezpieczny oczami dziecka"

20 Czerwca 2018, 11:14 dzieci

Dziś zaprezentowano nowy spot kampanii skierowany do dzieci w ramach kampanii "Lek bezpieczny oczami dziecka". Program skierowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych i ma na celu przekazanie im w prosty sposób zasad obchodzenia się z produktami farmaceutycznymi. 

- Wraz ze swoimi współpracownikami z URPL zauważyliśmy, że bardzo często wiedza na temat bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych jest całkowicie niedostępna dla najmłodszych. Paradoksalnie jednak to oni bardzo często są odbiorcami kampanii reklamowych różnego rodzaju farmaceutyków, które oglądają czy to w telewizji,  czy choćby na bilbordach. – tłumaczy Grzegorz Cessak prezes URPL – Dzieci pod wpływem reklamy, mogą sięgać po produkty farmaceutyczne traktując je jako cukierki lub element zabawy a to może być przecież bardzo niebezpieczne dla ich zdrowia. Dlatego chcemy edukować, nie tylko rodziców ale również w miarę naszych możliwości same dzieci i uczyć je odpowiedzialnego korzystania z farmaceutyków - dodaje.

Pilotażowo program „Lek Bezpieczny oczami dziecka” został zainaugurowany 7 grudnia w warszawskiej Szkole Podstawowej nr 175. im. Heleny Marusarzówny Celem zajęć było uporządkowanie posiadanej przez dzieci wiedzy dotyczącej leków i jej rozszerzenie o ważne informacje, tj. w jakich sytuacjach stosuje się leki, jakie są zasady ich bezpiecznego przyjmowania, co to jest ulotka i jakie istotne informacje się w niej znajdują, oraz kształtowanie postawy ostrożności w odniesieniu do leków i ustalenie zasad, które powinny obowiązywać podczas ich przyjmowania.


Podczas programu, dzieci poznały podstawowe zasady pierwszej pomocy a także mogły się zapoznać z pracą Ratowników Medycznych. Podczas zajęć praktycznych uczniowie poznali numery ratunkowe, nauczyli się prawidłowego wzywania pomocy oraz poznali techniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szczególna uwaga została zwrócona na aspekt zachowania zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Programowi towarzyszy również wideo kampania informacyjna: 

JK

źródło: URPL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz