Edukacja zdrowego żywienia w szkołach z KOWR

21 Czerwca 2018, 12:13 Dieta dzieci

Dziś do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o promocji zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w ośrodkach edukacyjnych. Zgodnie z nowym projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, promocja odpowiedniego odżywiania miałaby być realizowana wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Wedle nowego projekty ustawy KOWR będzie miał zapewnione fundusze i możliwość typowania podmiotów, które będą realizowały programy o charakterze edukacyjnym.

- Do zadań podmiotów, z którymi Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa zawrze umowy, będzie należała także promocja realizowanego zadania oraz jego efektów - czytamy w projekcie nowelizacji ustawy.

Efektem dla dzieci szkoły podstawowej mają być szeroko pojęte działania profilaktyczne podejmowane w ramach programu dotyczące zdrowego żywienia.  Zarządy szkół w wyniku prowadzonego programu, w przypadku zrealizowania go na rok szkolny 18/19, otrzymają środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym do wykorzystania w realizacji podejmowanych działań

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz