Pielęgniarki odrzucają propozycje rządu

21 Czerwca 2018, 12:32 pielęgniarka doktor dokumentacja

Pielęgniarki i położne odrzucają proponowane przez resort zdrowia zmiany, które miałyby poprawić warunki pracy i płacy. Dlaczego? Jakie są ich oczekiwania?

Przede wszystkim pielęgniarki uznają propozycje za - niewystarczające, w szczególności z dokonywanymi równolegle zmianami zasad wynagradzania innych grup zawodowych, w tym lekarzy i ratowników medycznych, a także wysoce niekorzystnymi i dyskryminującymi pielęgniarki i położne zapisami ustawy z 08.06.2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego - czytamy w stanowisku OZZPiP.

Ponadto związek wskazuje na to, że - propozycja końcowa Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ jako warunki brzegowe do zawarcia Porozumienia w żaden sposób nie spowoduje odwrócenia negatywnych trendów dotyczących zmniejszania się liczebności grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zdiagnozowanych w opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia dokumencie pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”  - apelują pielęgniarki. 

Zdaniem Związku, propozycje oraz strategie resortu zdrowia muszą zostać ponownie przedyskutowane w szeregach MZ i NFZ, ponieważ obecne stanowisko całkowicie mija się z oczekiwaniami pielęgniarek. 

1200 zł podwyżki od września, a łącznie 4x400 zł i zmiana sposobu wyliczania wynagrodzenia zasadniczego

Pielęgniarki postulują między innymi o:

1/ Zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przynajmniej w zakresie znacznego podwyższenia współczynników pracy przypisanych dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Szczególnie wrażliwa jest kwestia pozostawienia na niezmienionym poziomie współczynnika pracy 0,64 w Lp. 9 Załącznika do ustawy. W tej grupie jest najwięcej czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych. Pozostawienie najliczniejszej grupy pielęgniarek i położnych – wykwalifikowanych specjalistów, wykonujących zawody w pełni samodzielne, regulowane prawem krajowym i europejskim, na takim poziomie wynagradzania jak zawody pozbawione tych cech (np. opiekun medyczny czy sekretarka medyczna) jest nie do pogodzenia z zasadami współżycia społecznego.

2/Potwierdzenia gwarancji działania podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto po 31.08.2019r., ale także strategicznej decyzji nakazującej pracodawcom włączenie od 01.09.2018r. pielęgniarkom i położnym z w/w kwot przynajmniej kwoty 1.200,-zł. miesięcznie brutto do wynagrodzenia zasadniczego

3/ Podniesienia rangi zawodu pielęgniarki i położnej m.in. poprzez realizację propozycji rozszerzenia podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto o kolejne dodatkowe kwoty przekazywane przez NFZ świadczeniodawcom na podstawie OWU. Decyzja o terminie uruchomienia tej wypłaty musi być szybsza niż pierwotna propozycja strony rządowej i winna obejmować wszystkie rodzaje świadczeń dla których działa obecna podwyżka 4 x 400,-zł. brutto brutto.

4/ Wprowadzenia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295). Oczekujemy, aby końcowy efekt zmian spowodował nałożenie na świadczeniodawców obowiązku spełnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych (w tym wprowadzenie obowiązku posiadania odpowiednich kwalifikacji), od spełnienia którego uzależnione będzie otrzymanie lub utrzymanie kontraktu z NFZ na świadczenia medyczne z zakresu lecznictwa szpitalnego. Zakresy minimalnych norm zostały już wynegocjowane w Ministerstwie Zdrowia jeszcze w 2015r. i oczekiwane jest bezwzględne wprowadzenie ich do realizacji.

5/ Uzgodnienia pomiędzy Stronami ponownej oceny realizacji warunków ewentualnego Porozumienia oraz zrewaluowanie realizacji jego postanowień najpóźniej w styczniu 2020 r.

JK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Pielęgniarką Piątek, 22 Czerwca 2018, 18:00
Wszystkie te działania są dobre tylko podejmowane o...... 20 lat za późno dlatego teraz mamy zapaść wśród Pielęgniarek i Położnych. Jestem mgr pielęgniarstwa w zawodzie pracuję 20 lat. W województwie lubelskim wynagrodzenia są niższe o około 600-700 zł niż wynagrodzenia koleżanek pielęgniarek w woj . mazowieckim. Taka kwota jest odczuwalna w budżecie domowym. Pielęgniarki w końcu chcą zarabiać godnie bo nie każdy człowiek chciał by wykonywać taką odpowiedzialną pracę.