NFZ: zmiany w diagnostyce w onkologicznych programach lekowych

22 Czerwca 2018, 13:18 Kroplówka

NFZ planuje zmienić zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Chodzi o rozliczanie diagnostyki w onkologii, w tym badań genetycznych. 

i

W związku z postulatami zgłaszanymi przez środowisko onkologów klinicznych dokonano przeglądu i aktualizacji wartości ryczałtów za diagnostykę w onkologicznych programach lekowych.

Dodatkowo zaproponowano, aby badania genetyczne wykonywane w ramach kwalifikacji do programu były finansowane w ramach:

1)    katalogu zakresów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, stanowiącego załącznik  nr 1 do zarządzenia 127/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie lub

2)    katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załącznik  nr 1c do zarządzenia 19/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

- nie zaś w ramach ryczałtu diagnostycznego.

Szczegóły wprowadzanych zmian zostały omówione w uzasadnieniu.

Projekt dostępny jest tutaj

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz