Rusza pilotaż POZ PLUS

28 Czerwca 2018, 13:35 lekarze

W Ministerstwie Zdrowia trwa właśnie spotkanie z z podmiotami, które zostały wybrane do uczestnictwa w programie pilotażowym POZ PLUS. Minister Zbigniew Król osobiście pogratulował wszystkim przedstawicielom podmiotom uczestniczącym w programie.

 

W skali kraju program obejmuje 45 podmiotów. Pilotaż obowiązywać będzie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019. 

Program „POZ Plus” ma za zadanie poprawić standardy oraz jakość obsługi pacjenta a także pomóc wypracować optymalne rozwiązania organizacyjne oraz finansowe dla tego segmentu opieki zdrowotnej. Celem programu jest także skierowanie opieki nad pacjentem z medycyny naprawczej na profilaktykę, stosując stosowne narzędzia zapobiegawcze.

Wymogiem przystąpienia do pilotażu było: 2,5 tys. pacjentów na liście aktywnej (i nie więcej niż 10 tys.), zapewnienie elektronicznej rejestracji wykonywanych świadczeń i prowadzenie elektronicznego terminarza wizyt. Przychodnie muszą też zapewniać swoim pacjentom dostęp do konsultacji u diabetologa, endokrynologa, kardiologa, neurologa, pulmonologa i ortopedy, a także do rehabilitacji.

 Kompleksowa opieka nad pacjentem

W nowym modelu opieki świadczenia będą udzielane zgodnie z obecnie obowiązującym zakresem świadczeń realizowanych przez lekarza POZ, natomiast zwiększeniu ulegnie zakres oraz liczba działań profilaktycznych oraz edukacyjnych, dodatkowych usług dla pacjentów  z chorobami przewlekłymi, usług diagnostycznych oraz rehabilitacyjnych.

W ramach modelu POZ PLUS lekarz uzyska możliwość szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej, w tym z wykorzystaniem telemedycyny, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.

Istotną funkcję będzie pełnił koordynator, wspierany przez system informatyczny, umożliwiający wymianę informacji o zaplanowanych i zrealizowanych zdarzeniach medycznych.

JK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz