Rada Przejrzystości: Nowe leki i metoda operacji w okulistyce

29 Czerwca 2018, 11:39 okulistyka

Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, chłoniaka grudkowego, wykorzystanie technologii X- LINKING w operacjach rogówki - m.in. tym zajmie się na kolejnym posiedzeniu Rada Przejrzystości działająca przy AOTMiT. 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 25/2018 w dniu 09.07.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TOCTINO (alitretinoinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GAZYVARO (obinutuzumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie 1 linii chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10: C82)”.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego „OPERACJA STOŻKA ROGÓWKI METODĄ CROSS-LINKING (X- LINKING)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku MEKINIST (trametinib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku TAFINLAR (dabrafenib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: lamotrygina, kwas walproionowy, wenlafaksyna we wskazaniu: „Leczenie neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry na lata 2019-2021” (woj. zachodniopomorskie).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021” (woj. zachodniopomorskie).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program polityki zdrowotnej dot. zapobiegania rozwojowi chorób cywilizacyjnych, ukierunkowanych na wczesną diagnostykę i prewencję cukrzycy oraz nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Miasta Gliwice”.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz