Rezydenci chcą realizacji postulatów porozumienia

02 Lipca 2018, 14:11 Lekarz rezydent

Minęło pięć miesięcy od podpisania porozumienia między Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL. Zdaniem młodych lekarzy, od tego czasu w ochronie zdrowia nie zmieniło się nic. Wciąż rosnące kolejki i wciąż niezrealizowane postulaty zawarte w porozumieniu podkopały zaufanie lekarzy do resortu zdrowia i prowadzą do akcji protestacyjnych.

Rezydenci twierdzą, że obecne działania resortu zdrowia działają na szkodę pacjentów.

- Ustawodawcy "przepychają" się z lekarzami poprzez niedotrzymywanie terminów realizacji założeń porozumienia - mówili lekarze  podczas dzisiejszej konferencji w SP Dziecięcym  Szpitalu Klinicznym w Warszawie

- Projekt ustawy realizującej porozumienie był opublikowany w ostatnim dniu terminu, do kiedy miały być zrealizowane postulaty porozumienia. Za każdym razem projekty odbiegały od założeń ustalonych w porozumieniu - mówił dr Jarosław Biliński, Porozumienie Rezydentów OZZL

Jak przypomina Biliński, do 1 lipca był czas, aby ustawa częściowo realizująca porozumienie weszła w życie. Na razie nie zaczęły się nad nią nawet prace parlamentarne. 

Pacjentom obiecywano pieniądze, których wciąż nie ma

- W punkcie ustawy mówiącej o 6 proc. PKB przeznaczonych na ochronę zdrowia dopisano podpunkty wliczające w tę pulę m.in. odpis na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz plan finansowy funduszu rozwiązywania problemów hazardowych - mówił dr. Biliński - Tylko w tym roku, jest to 173 mln zł, czyli 250 tys. rezonansów magnetycznych- dodał. Zobacz też: Na I kwartał 2018 na świadczenia rezonansu magnetycznego oczekuje 243 417 osób.

Zwraca także uwagę na obiecane podwyżki dla lekarzy - gdzie konkretne zapisy ograniczają możliwości pracy poza swoją specjalizacją. 

- Klauzulą w tej wersji Ministerstwo Zdrowia doprowadzi jednocześnie do zamknięcia części szpitali w Polsce - komentował dr Biliński.

Rezydenci w gotowości na protest

- Po czasie dostaliśmy projekt ustawy, który był przygotowany bez konsultacji eksperckich. Ponadto w projekcie nie wykazano wstępnych założeń, sami więc założyliśmy, że podstawą do zaopiniowania ustawy będzie porozumienie zawarte z rezydentami. W związku z tym nasze stanowisko zajęło się jedynie porównaniem porozumienia z projektem ustawy. Oczekujemy, że proces legislacyjny w dalszym ciągu będzie spełniał warunki porozumienia. Naczelna Rada Lekarska popiera treści zawarte w porozumieniu - mówił dr Krzysztof Madej. - Umów należy dotrzymywać - dodał.

W dwuletniej strategii walki o pieniądze dla pacjentów, rezydenci planują wypowiedzi umów opt-out. Wówczas praca zgodna z kodeksem pracy i dyrektywą unijną znacznie utrudni ustalenie dyżurów w placówkach. Ostatecznym etapem protestu będzie masowe wypowiedzenia z pracy - zapowiadają rezydenci. 

JK

Polecamy również:

 Porozumienie z rezydentami 2.0

Szpital w Mielcu wstrzymuje zabiegi - pielęgniarki nie przyszły do pracy

29 czerwca protest Porozumienia Zawodów Medycznych

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz