MZ: mierniki oceny w diagnostyce i leczeniu raka piersi

03 Lipca 2018, 11:52 rak nowotwór

Ministerstwo Zdrowia opublikowało zalecenia postępowania w diagnostyce i leczeniu raka piersi. Mierniki oceny mają posłużyć przy obliczaniu wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia onkologicznego.

O przygotowanie takich zaleceń  postulowali zarówno pacjenci jak i eksperci. 

Zalecenia zostały przygotowane przez zespół ekspertów: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Barbara Bobek-Billewicz, Renata Duchnowska, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech Olszewski, Elżbieta Senkus-Konefka, Hanna Tchórzewska-Korba, Piotr Wysocki, pod redakcją prof. Jacka Jassema oraz prof. Macieja Krzakowskiego i opracowane przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Celem zaleceń jest powszechna implementacja w praktyce klinicznej postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, które ma największy wpływ na zachowanie i poprawę efektywności i jakości leczenia raka piersi.

Badania przesiewowe

Zgodnie z zaleceniami przesiewowe badania mammograficzne powinny być rutynowo wykonywane u kobiet w wieku 50-69 lat. Rozpoznawanie zmian wykrytych w MMG powinno się odbywać w wyspecjalizowanych ośrodkach, wykonujących przynajmniej 5000 badań rocznie na jednego radiologa, przy ścisłej współpracy radiologa, chirurga, onkologa i patomorfologa.

Raport patomorfologiczny

Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia leczenia jest mikroskopowe rozpoznanie raka.

 • Klinicysta powinien dostarczyć patologowi w pisemnej formie wszystkie istotne informacje dotyczące chorej i zmiany w piersi.
 • Jeśli planowane jest wstępne leczenie systemowe, należy zawsze wykonać gruboigłową lub otwartą biopsję z oceną typu histologicznego, stopnia złośliwości, stanu ER, PgR, HER2 i Ki67.
 • W przypadku podejrzenia przerzutów w pachowych węzłach chłonnych konieczna jest ich biopsja.
 • Raport patomorfologiczny musi zawierać ocenę najważniejszych czynników rokowniczych i predykcyjnych.
 • Zawartość raportu jest zależna od rodzaju materiału dostarczonego do oceny, rozpoznania patomorfologicznego oraz wcześniej zastosowanego leczenia.
 • Raport z biopsji musi zawierać:
  • typ histologiczny,
  • stopień złośliwości nowotworu,
  • stopień ekspresji receptorów steroidowych,
  • stopień ekspresji/amplifikacji HER2 (tylko w przypadku raków naciekających).
 • W raporcie pooperacyjnym konieczne jest dodatkowo określenie zaawansowania nowotworu w skali pTNM (guz pierwotny i węzły chłonne) i stanu marginesów chirurgicznych.
 • Rozpoznanie powinno uwzględniać podział na określone immunohistochemicznie podtypy: luminalny A i B, HER2-dodatni, trójujemny.
 • W niezaawansowanych rakach luminalnych (ER/PgR+, HER2-), oprócz standardowej oceny histopatologicznej, można uwzględnić wielogenowe testy predykcyjne.

Leczenie w specjalistycznych ośrodkach

Chorym na nowotwory piersi należy zapewnić kompleksową opiekę w specjalistycznych jednostkach zajmujących się rozpoznawaniem i leczeniem tego nowotworu - czytamy w zaleceniach.

Wybór metod leczenia opiera się na ocenie klinicznej i patomorfologicznej, z uwzględnieniem typu histologicznego i stopnia złośliwości nowotworu, ekspresji ER/PgR, HER2 i Ki67, zaawansowania ogniska w piersi, obecności przerzutów w pachowych węzłach chłonnych, obecności, lokalizacji i rozległości przerzutów w odległych narządach, dolegliwości związanych z nowotworem, stanów stwarzających bezpośrednie zagrożenie życia, stanu menopauzalnego i wieku chorej, stanu sprawności, przebytych i współistniejących chorób oraz ich leczenia, a także preferencji chorych (I, A).

Wszystkie decyzje dotyczące leczenia powinny być podejmowane przy świadomym udziale chorej, po przekazaniu jej pełnej informacji i przedstawieniu wszystkich możliwości.

Chorym w wieku rozrodczym należy przekazać informację o ewentualnym ryzyku utraty płodności i przedwczesnej menopauzy oraz dostępnych metodach postępowania zapobiegawczego.

Zabiegi rekonstrukcyjne piersi

Każdej chorej należy zapewnić możliwość wykonania rekonstrukcji piersi.

Czas wykonania rekonstrukcji oraz jej rodzaj uwarunkowany jest indywidualną sytuacją kliniczną i wolą chorej.

Wykonanie bezzwłocznej rekonstrukcji piersi nie zmienia wskazań do uzupełniającego leczenia systemowego i RT (II, A).

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz