MZ: Polski Komitet Zwalczania Raka wyedukuje o Alzheimerze i suplementach

04 Lipca 2018, 12:18 farmaceuta apteka senior

Niemal 350 tys. zł otrzyma od Ministerstwa Zdrowia Polski Komitet Zwalczania Raka. Zajmie się za nie edukacją, ale w zakresie zupełnie innym niż onkologia. 

Jak informuje na swoich stronach organizacja "Celem Komitetu jest organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do ochrony i promocji zdrowia poprzez zwalczanie raka i minimalizację jego negatywnych skutków społecznych".
Komisja Konkursowa w MZ wybierająca oferty realizacji zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. ogłosiła w czerwcu wyniki konkursu.

Lista oferentów wybranych do realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego:

Nr  i nazwa zadania

Nazwa oferenta wraz przyznaną kwotą

1. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami.

Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu

Kwota: 47 600 zł

Polski Komitet Zwalczania Raka

Kwota: 148 500 zł

2. Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów.

Polski Komitet Zwalczania Raka

Kwota: 197 200 zł

 AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz