Oddziały NFZ kupią hurtowo leki placówkom?

04 Lipca 2018, 16:03 farmaceuta apteka recepta leki

W ramach nowelizacji przepisów o Internetowym Koncie Pacjenta (jest obecnie w Sejmie) resort zdrowia dodał oddziałom NFZ nową możliwość w zakresie polityki lekowej. 

- Możliwe stanie się organizowanie wspólnych postępowań na zakup leków i wyrobów medycznych, a dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ będą zobowiązani do monitorowania przetargów na produkty podlegające refundacji i przekazywania Prezesowi Funduszu informacji o ewentualnych nieprawidłowościach - informuje na swoich stronach resort zdrowia.

- Nowe przepisy pozwalają Funduszowi na wspólne zakupy leków na terenie województwa. Chodzi o grupowe zakupy, budowanie siły zakupowej, ponieważ wtedy ma się lepszą pozycję w stosunku do firm farmaceutycznych - podkreśla wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

- Dyrektor oddziału będzie mógł przekazać jednej placówce uprawnienie do zakupu leków dla placówek w regionie. Unikamy dzięki temu sytuacji, gdy różny standing poszczególnych szpitali powoduje, że placówki mają w czasie zakupów różne ceny leków - wyjaśnia wiceminister zdrowia odpowiedzialny za informatyzację. Podkreśla, że nie będzie to obowiązek a możliwość. - Tak to działa w komercyjnych przedsięwzięciach. Kupuje się grupowo np. dla wielu oddziałów firmy, żeby wynegocjować lepsze ceny i obniżyć koszty - wyjaśnia Janusz Cieszyński.

Co sądzą o tym pomyśle eksperci?  

- Na dziś, nie znając szczegółów całego mechanizmu, najważniejsza jest dobrowolność przystąpienia szpitali do wspólnych zakupów w ramach danego województwa. Brak obowiązku korzystania z takich zakupów należy rozpatrywać pozytywnie – oddział wojewódzki nie będzie mógł narzucić leków, które mają być stosowane przez lekarza na jego oraz ośrodka odpowiedzialność - mówi nam mecenas Marcin Pieklak z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Podkreśla jednak, że otwarta pozostaje kwestia czy podobnego efektu w ramach danego ośrodka nie będzie niosło za sobą takie odgórne narzucenie danego leku. - Obecnie toczy się dyskusja czy ośrodki mogą narzucać w ramach postępowań przetargowych leki, które będą ordynowane przez lekarza - podkreśla mecenas.

 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz