Infarma o planie NFZ: Więcej na zdrowie - mniej na leki

04 Lipca 2018, 16:19 leki pieniądze

- Plan finansowy NFZ na 2019 r. nie odzwierciedla kierunku wyznaczonego przez wiceministra Marcina Czecha oraz minister Jadwigę Emilewicz, zgodnie z którym przyszła nowelizacja ustawy refundacyjnej miałaby zapewnić minimalny próg wydatków na leki - zwraca uwagę Infarma. Wyjaśnia, że mimo rosnących przychodów Funduszu, na refundację ma trafić mniej środków, a łączne wydatki na tę kategorię nie osiągają limitów ustalonych w ustawie refundacyjnej.

Przychody ogółem Narodowego Funduszu Zdrowia uwzględnione w planie na 2019 rok względem najaktualniejszego planu na rok 2018 wzrastają o ponad 5,5%. Jest to efekt z jednej strony rosnących wydatków publicznych na ochronę zdrowia, wynikających z przyjętej pod koniec ubiegłego roku nowelizacji ustawy „O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, a także z przewidywanych większych przychodów ze składek zdrowotnych odprowadzanych przez obywateli. Rosną również planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej – o niemal 5,2 % w porównaniu do aktualnego planu na rok 2018.

Mimo tych tendencji wzrostowych, całkowity budżet na refundację spada i zgodnie z planem na 2019 rok ma być niższy o niemal 2% niż obecnie planowany na rok 2018. Niepokoi również wciąż niski udział procentowy kosztów refundacji w całościowych wydatkach NFZ-u, mimo zapewnienia w ustawie refundacyjnej do 17% na ten cel. Tymczasem, nawet po uwzględnieniu rezerw, o których wspominał Prezes NFZ Andrzej Jacyna podczas posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych, a które w samym dokumencie są rozpisane z przeznaczeniem na refundację, budżet na tę kategorię stanowi mniej niż 16% całkowitego budżetu na świadczenia.

Wydatki na leki są efektywnym narzędziem poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa i zwiększania oczekiwanej długości życia oraz podnoszenia produktywności obywateli. Inwestycja w skuteczną, nowoczesną farmakoterapię pozwala w perspektywie długoterminowej na znaczące oszczędności, wynikające między innymi z ograniczenia liczby hospitalizacji i powikłań chorób, jak również kosztów społecznych związanych z niesamodzielnością i niezdolnością do pracy pacjentów. Wydatki na ten cel powinny znajdować szczególne miejsce w planie NFZ, tym bardziej, że ustawa refundacyjna pozwala na przeznaczenie jeszcze dodatkowych pieniędzy na ten cel. Dzięki temu więcej pacjentów miałoby szansę na skuteczne, zgodne z najnowszymi standardami terapie” – podkreśla Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny Infarmy.

Dostęp do leków mógłby się również poprawić, gdyby zrealizowane zostały wieloletnie postulaty INFARMY, aby środki uzyskane z instrumentów dzielenia ryzyka (tzw. RSSów) trafiały na dedykowane subkonto i były wydatkowane na refundację. Zgodnie z projektem sprawozdania z wykonania planu finansowego NFZ na 2017 rok, tylko w ubiegłym roku  z tego tytułu do budżetu NFZ trafiło niemal 352 mln zł.  

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz