Czym zajmie się Komisja Zdrowia w drugim półroczu 2018?

05 Lipca 2018, 15:09

E-zdrowie, przeciwdziałanie popularyzacji medycyny niekonwencjonalnej i homeopatii, funkcjonowanie sieci szpitali, znieczulenie przy porodzie, a także kalendarz szczepień ochronnych dla dzieci – tymi tematami planuje zająć się sejmowa Komisja Zdrowia w drugim półroczu 2018.

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Zdrowia zostanie rozpatrzony plan jej pracy do końca bieżącego roku. Wśród poruszanych przez nią zagadnień znajdą się również m.in. propozycje zmian dotyczących wyrobów medycznych oraz leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (SM).

Plan pracy komisji:

LIPIEC

 • Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

LIPIEC/SIERPIEŃ

 • Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji o rządowym  projektu ustawy o produktach kosmetycznych

WRZESIEŃ

 • Zaopiniowanie przedstawionego przez Ministra Zdrowia „Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2017”.
 • Rozpatrzenie informacji o stanie prac nad strategią oraz planem działań dla e-zdrowia.
 • Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2016 roku.
 • Rozpatrzenie informacji na temat Narodowego Programu Prewencji Sercowo-Naczyniowej i Prewencji Udarów – POLKARD 2016-2020.
 • Rozpatrzenie informacji na temat kompleksowej opieki kardiologicznej w planach Ministerstwa Zdrowia.
 • Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania programu leków dla seniorów 75+.
 • Rozpatrzenie informacji w sprawie tworzenia list leków refundowanych, z uwzględnieniem listy leków w programie 75+ dla seniorów.
 • Pierwsze czytanie  poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z autopoprawką
 • Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych za rok 2015 r.
 • Rozpatrzenie informacji na temat odżywiania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz planów Ministerstwa Zdrowia w zakresie kształtowania nawyków żywieniowych uczniów tych szkół.

PAŹDZIERNIK

 • Rozpatrzenie informacji o dostępności znieczuleń przy porodzie.
 • Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 • Rozpatrzenie informacji na temat działania systemu refundacji leków w Polsce, w kontekście dużych wahań cen leków refundowanych na przestrzeni ostatnich lat, utrudniających zaplanowanie terapii.
 • Rozpatrzenie informacji na temat działań podejmowanych w celu przeciwdziałania popularyzacji medycyny niekonwencjonalnej oraz środków homeopatycznych wraz z informacją o skali zjawiska oraz planowanych działaniach legislacyjnych mających na celu ograniczenie obrotu środkami niemedycznym sugerującymi działania lecznicze.
 • Rozpatrzenie informacji na temat funkcjonowania tzw. „Sieci Szpitali”, rok po jej uruchomieniu.
 • Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania procedury in vitro w Polsce. Rozpatrzenie informacji na temat realizacji programu in vitro w latach 2013-2015.
 • Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2019 w zakresie działania komisji.
 • Rozpatrzenie informacji na temat działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w kontekście dostępu do świadczeń w postaci sanatoriów i turnusów rehabilitacyjnych

LISTOPAD

 • Rozpatrzenie informacji w sprawie proponowanych zmian dotyczących wyrobów medycznych i wzrostu odpłatności za te wyroby przez pacjentów opieki ambulatoryjnej i szpitalnej.
 • Rozpatrzenie informacji na temat standardów opieki medycznej nad noworodkami w Polsce.
 • Rozpatrzenie informacji na temat możliwości ograniczenia liczby obowiązków dokumentacyjnych związanych ze świadczeniami medycznymi i usprawnienia przepływu informacji.
 • Rozpatrzenie informacji na temat stanu opieki medycznej nad osobami w wieku 0-18 lat (pediatrycznej i specjalistycznej np. kardiologiczna, reumatologiczna i inne).
 • Rozpatrzenie informacji na temat programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.
 • Rozpatrzenie informacji o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia w oparciu o projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.
 • Rozpatrzenie informacji na temat problemów pacjentów reumatologicznych.
 • Rozpatrzenie informacji na temat oceny sytuacji reumatologii: badania naukowe, wdrożenia, kształcenie specjalistów, sytuacja pacjentów.
 • Rozpatrzenie informacji dotyczącej problematyki leczenia chorych na stwardnienie rozsiane (SM) jako schorzenia interdyscyplinarnego, determinującego zaangażowanie różnych środowisk w usprawnianie życia chorych na stwardnienie rozsiane.
 • Rozpatrzenie informacji dotyczącej map potrzeb zdrowotnych jako wyzwania w walce z białymi plamami w świadczeniach zdrowotnych na terenie Polski.

GRUDZIEŃ

 • Rozpatrzenie informacji na temat polskiej stomatologii dziecięcej.
 • Rozpatrzenie informacji na temat problemów transplantacji szpiku u dzieci.
 • Rozpatrzenie informacji na temat planowanych zmian dotyczących „Narodowego programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne”.
 • Rozpatrzenie informacji na temat dostępności rehabilitacji medycznej jako fazy leczenia oraz rehabilitacji kompleksowej(tj. społecznej i zawodowej) jako etapu przywracania do podejmowania funkcji zawodowych i społecznych.
 • Rozpatrzenie informacji dotyczącej  orzecznictwa lekarskiego dla celów rentowych i nie rentowych, w tym orzekanie o: stanie zdrowia umożliwiającego zatrudnienie, orzekanie o niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o chorobach zawodowych i wypadkach przy pracy.      
 • Ocena organizacji systemu, finansowania, przygotowania kadr oraz powiązanie orzecznictwa lekarskiego z innymi systemami pomocy (medycznej, socjalnej materialnej).
 • Rozpatrzenie informacji na temat kalendarza szczepień ochronnych dzieci i dorosłych: w kontekście poszerzania kalendarza, zdecydowanych różnic między kalendarzami w krajach Unii Europejskiej a polskim, funduszu odszkodowawczego dla pacjentów i ofiar niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Jan Środa, 11 Lipca 2018, 20:58
Mijają lata rządów a głowny punkt programu PiS w ochronie zdrowia nie jest nawet podjęty. NFZ ma się dobrze kolejki rosną i jest jak było