Spory wzrost produkcji farmaceutycznej w Polsce i jej wydajności

09 Lipca 2018, 11:36 dane dokumenty raport

Branża farmaceutyczna miała się w 2017 r. w Polsce więcej niż dobrze. Odnotowano wzrosty sprzedaży i wydajności produkcji oraz wzrost średniego poziomu wynagrodzeń netto - wynika z nowych danych GUS na temat przemysłu. 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych odnotowała znaczący wzrost w sprzedaży produkcji. W 2016 r. wg. cen bieżących sprzedaż produkcji osiągnęła wartość 13,5 mld zł, w 2017 r. było to już ponad 14,1 mld zł. To oznacza wzrost o 4,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. 2016 r. był zaś tylko o 0,5 proc. lepszy niż 2015 - wynika z danych GUS. 

Wzrósł też udział produkcji wyrobów farmaceutycznych w całej produkcji sprzedana przemysłu. W 2016 r. stanowiła 1 proc., a w 2017 r. 1,1 proc. całej produkcji. 

Spadek zatrudnienia, ale wzrost wynagrodzeń

Produkcja wyrobów farmaceutycznych odnotowała spadek średniej liczby zatrudnionych względem roku 2016 r. na poziomie 2,5 proc. Plasując się obok przemysłu wydobywczego (spadek o 6,7 proc.), produkcji odzieży (0,7 proc.) oraz napojów (0,2 proc.).

W 2016 w "farmie" pracowało 22,6 tys. osób. W ubiegłym roku już o prawie 500 pracowników mniej (stwierdzono liczbę 22,1 tys. pracowników). Dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Zarobki wyższe niż średnia

Jak co roku branża farmaceutyczna znalazła się wśród jednej z najlepiej opłacających pracowników. Średnio pracownicy przy produkcji wyrobów farmaceutycznych w 2016 r. zarabiali 6 048,31 zł, natomiast w 2017 r. była już to kwota na poziomie 6 141,29 zł.

W stosunku do poziomu wynagrodzeń dla przemysłu ogółem odnotowano w produkcji wyrobów farmaceutycznych zarabiało się więc o 34,4 proc. więcej. 

Wysoka rentowność pomimo wzrostu kosztów

W 2017 r. polepszenie wskaźnika poziomu kosztów obserwowano w 12 działach przemysłu. Pogorszenie tego wskaźnika odnotowano m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych.

Mimo to, farmę wskazuje się jako branżę o jednej z lepszych relacji wyników finansowych netto do przychodów ogółem. - Duży udział przedsiębiorstw rentownych w ogólnej sprzedaży działu odnotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych – 96,1 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – 96,0 proc., wyrobów farmaceutycznych – 95,8 proc. - czytamy w raporcie.

Jednocześnie odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych o 32,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wydajność też rośnie

Największy wzrost wydajności zaobserwowano w produkcji maszyn i urządzeń – 10,4 proc. oraz metali – o 10,1 proc., mniejszy natomiast m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych – o 7,3 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 6,9 proc. Największy spadek wydajności pracy wystąpił w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 8,4 proc.

Plasuje to branże farmaceutyczną na 5 miejscu w rankingu PKD w kategorii wydajności pracy. 

JK, AK

źródło GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz