Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Senacka komisja zdrowia: bez poprawek do tzw. ustawy o 6 proc. PKB na zdrowie

10 Lipca 2018, 10:33 senat

Senacka komisja zdrowia zdecydowała na wtorkowym posiedzeniu, że jest za przyjęciem bez poprawek tzw. ustawy o 6 proc. PKB na zdrowie. Są jednak wnioski mniejszości o wniesienie poprawek.

W ubiegłym tygodniu Sejm znowelizował ustawę zakładającą przyspieszenie tempa wzrostu nakładów publicznych na system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. Dotychczas przepisy wskazywały, że wzrost ten ma nastąpić do 2025 r.

Na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji zdrowia senatorowie PO zgłaszali liczne poprawki zgodne z postulatami rezydentów, a także Naczelnej Izby Lekarskiej. Jednak komisja odrzuciła je i wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Projekt nie wypełnia warunków porozumienia z rezydentami

Jak przekonywał senator Tomasz Grodzki (PO) oraz wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz, projekt w obecnym kształcie nie wypełnia zobowiązań przewidzianych w porozumieniu z rezydentami.

Wskazywali m.in. na wykluczenie z ustawy specjalistów z AOS i POZ. Ustawa mówi wyłącznie o specjalistach wykonujących zawód w warunkach całodobowych i całodziennych. 

Wątpliwości budzi także zbyt szeroki zakaz pracy w innych podmiotach leczniczych. Styczniowe porozumienie zakładało, że zakaz ma dotyczyć jedynie wykonywania tożsamych świadczeń zdrowotnych w różnych placówkach Według autorów poprawek, jeżeli lekarze podpiszą zobowiązania proponowane w ustawie i przestaną pracować w innych miejscach, może to skutkować dla pacjentów zmniejszeniem dostępności do świadczeń.

Ponadto w opinii senatora Grodzkiego oraz NRL, lekarze powinni otrzymać status funkcjonariusza publicznego bez względu na miejsce wykonywania zawodu. 

Prawdopodobnie w środę senatorowie zajmą się ustawą na posiedzeniu plenarnym. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz