Rzecznik Praw Pacjenta rozwiewa wątpliwości RPO ws. ośrodka w Gostyninie

11 Lipca 2018, 9:53 RPP CHMIELOWIEC BARTŁOMIEJ

Stopień przestrzegania praw pacjenta w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zaburzeniom Dysocjacyjnym (KOZZD) w Gostyninie kształtuje się na podobnym poziomie jak w wielu innych szpitalach psychiatrycznych, nie wykazuje tendencji negatywnych - zapewnił Rzecznik Praw Pacjenta w wystąpieniu do RPO.

- Osoby przebywające w KOZZD napotykają na podobne trudności związane z pobytem i leczeniem, jak pacjenci i ich bliscy w innych podmiotach leczniczych o charakterze zamkniętym - czytamy w wystąpieniu do RPO.

- Nie można bowiem twierdzić, że krótkotrwałe ograniczenie możliwości dokonywania zakupów przez osoby z zaburzeniami psychicznymi stwarzające zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, będące skutkiem ich wulgarnego zachowania wobec personelu KOZZD, jest czymś bardziej dotkliwym niż przywołane w poprzednim wystąpieniu wielomiesięczne rozdzielenie małżonków w podeszłym wieku w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy dramat matki, która na przyjęcie swojego małego dziecka na oddział psychiatryczny musi oczekiwać nawet kilka miesięcy - uzasadnia RPP.

Ocena RPP bardziej kompleksowa?

Rzecznik wyjaśnił, że ustalenia pracowników biura RPO, które zostały mu przekazane, opierają się na obserwacjach poczynionych w czasie kilkunastogodzinnych wizytacji 60-osobowego Ośrodka w Gostyninie przeprowadzanych raz w roku.

- Ocena i skala porównawcza stopnia przestrzegania praw pacjentów w placówkach o profilu psychiatrycznym przedstawiona przez RPP ma charakter kompleksowy i jest oparta na systematycznej, codziennej i wielopłaszczyznowej działalności Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy w 2017 roku obejmowali swoim zasięgiem szpitale o łącznej liczbie 23 932 łóżek i dotarli do ponad 100 tys. pacjentów - podkreślił Rzecznik.

Gdzie pacjenci KOZZD mogą składać skargi?

Wyjaśnił jednocześnie, że Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego został przeniesiony z KOZZD (60 łóżek) do Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego (316 łóżek) w tej samej miejscowości, w którego strukturze funkcjonuje m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy i oddział psychogeriatrii.

Jednocześnie Rzecznik zapewnił, że aktualnie pacjenci KOZZD mogą koszystać ze wsparcia RPP m.in. za pośrednictwem bezpłatnej, ogólnopolskiej infolinii oraz poprzez przekazywanie swoich skargs i wniosków pocztą tradycyjną lub elektroniczną, co też czynią.

RPP podziękował RPO za zainteresowanie sytuacją pacjentów KOZZD, a jednocześnie zastrzegł, że działania na rzecz osób przebywających w Ośrodku podejmowane przez różne instytucje powinny być odejmowane z uwzględnieniem potencjalnego zagrożenia destrukcyjnego dla funkcjonowania społeczności ośrodka, jakie może nieść ze sobą formułowanie wniosków i zaleceń nie uwzględniających całościowo specyfiki tej placówki.

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz